Close
Close modal
Close
SR
EN

Šta je bezbednosni element?

Bezbednosni element (BE) je smart kartica koju vam isporučuje Poreska uprava na vaš zahtev, a na osnovu prijavljenih objekata i broja fiskalnih kasa unutrar objekata. BE sadrži sve podatke o vašoj firmi,adresi gde je fiskalna kasa i vašim elektronskim potpisom.


Da li moram imati sva tri elementa koji čine EFU?


Odgovor je DA. Samo korisnici koji prodaju vrše kroz online prodavnicu ne moraju imati LPFR i bezbednosni element. Oni za fiskalizaciju koriste virtuelni procesor fiskalnih računa VPFR umesto lokalnog procesora fiskalnih računa LPFR. VPFR može raditi samo ako imate stalnu internet konekciju.