Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Šta da radim ako mi je SIM telefonska ili internet kartica neispravna ili oštećena?

Da bismo utvrdili ispravnost tvoje SIM kartice, treba da je doneseš u A1 centar ili prodajno mesto.

 

U slučaju da SIM kartica ne radi, biće zamenjena za novu. Nakon zamene kartice, tvoj broj ostaje isti.


  • Za postpaid karticu privatnog korisnika, zamenu može da zahteva isključivo potpisnik ugovora uz važeću ličnu kartu.
  • Ako koristiš registrovanu prepaid karticu, zamenu SIM kartice može da zahteva isključivo vlasnik kartice uz važeću ličnu kartu.
  • Ukoliko imaš neregistrovanu prepaid karticu, pre zamene, neophodno je da se registruje vlasnik SIM kartice uz važeću ličnu kartu.
  • U slučaju da si poslovni korisnik, potrebno da doneseš zahtev na memorandumu firme za izdavanje nove SIM kartice, potpisan i overen pečatom firme. Ukoliko karticu preuzima ovlašćeno lice, neophodno je ponese sa sobom i ovlašćenje.

 

 

Ukoliko si prepaid korisnik, na novom SIM-u biće onoliko kredita koliko je bilo i na staroj kartici i datum isteka kredita i kartice ostaće isti.

 

Zamena SIM-a nije moguća kada je suspendovan saobraćaj zbog neplaćenih računa. U slučaju da ti je hitno potrebna nova kartica, neophodno je da u A1 centru ili prodajnom mestu poneseš dokaz o uplati (uplatnicu, izvod iz banke, nalog za prenos) ili da platiš račun na prodajnom mestu, kako bismo mogli da zamenimo karticu.

 

Izdavanje nove SIM kartice je besplatno.