Close
Close modal
Close

Šta da radim ako mi je SIM telefonska ili internet kartica neispravna ili oštećena?

Da bismo utvrdili ispravnost tvoje SIM kartice, treba da je doneseš u A1 centar ili prodajno mesto.

 

U slučaju da SIM kartica ne radi, biće zamenjena za novu. Nakon zamene kartice, tvoj broj ostaje isti.


  • Za postpaid karticu privatnog korisnika, zamenu može da zahteva isključivo potpisnik ugovora uz važeću ličnu kartu.
  • Ako koristiš registrovanu prepaid karticu, zamenu SIM kartice može da zahteva isključivo vlasnik kartice uz važeću ličnu kartu.
  • Ukoliko imaš neregistrovanu prepaid karticu, pre zamene, neophodno je da se registruje vlasnik SIM kartice uz važeću ličnu kartu.
  • U slučaju da si poslovni korisnik, potrebno da doneseš zahtev na memorandumu firme za izdavanje nove SIM kartice, potpisan i overen pečatom firme. Ukoliko karticu preuzima ovlašćeno lice, neophodno je ponese sa sobom i ovlašćenje.

 

 

Ukoliko si prepaid korisnik, na novom SIM-u biće onoliko kredita koliko je bilo i na staroj kartici i datum isteka kredita i kartice ostaće isti.

 

Zamena SIM-a nije moguća kada je suspendovan saobraćaj zbog neplaćenih računa. U slučaju da ti je hitno potrebna nova kartica, neophodno je da u A1 centru ili prodajnom mestu poneseš dokaz o uplati (uplatnicu, izvod iz banke, nalog za prenos) ili da platiš račun na prodajnom mestu, kako bismo mogli da zamenimo karticu.

 

Izdavanje nove SIM kartice je besplatno.