Close
Close modal
Close
SR
EN

Kako i gde mogu da vidim listing za tekući ili prošli obračunski period?

Listing predstavlja detaljan spisak svih mobilnih usluga koje su korišćene u okviru jednog obračunskog perioda. Ova usluga je dostupna A1 postpaid korisnicima:


Putem Moj A1 aplikacije, u okviru segmenta Usluge, u sekciji Pregled računa i plaćanje, klikom na Poslednji račun možeš da pogledaš listing za poslednjih pet obračunskih perioda.

Za tekući obračunski period listing možeš preuzeti u okviru segmenta Usluge, klikom na Vidi potrošnju.


Kako da dođem do listinga za tekući obračunski period putem Moj A1 servisa?

Do listinga za račun koji još nije kreiran možeš da dođeš u tri koraka.

  • Uloguj se na Moj A1 veb-sajt i izaberi opciju Online račun.
  • Zatim klikni na Pregledaj svoje račune
  • i klikom na Listing poziva za tekući obračunski period možeš da pogledaš listing

Listing možeš da preuzmeš u PDF formatu.


Kako da dođem do listinga za obračunski period koji je prošao putem Moj A1 veb-sajta?

Ukoliko želiš da pogledaš listing za prethodni obračunski period:

  • Uloguj se na Moj A1 veb-sajt i izaberi opciju Online račun
  • zatim klikni na Pregledaj svoje račune
  • izaberi Pregled računa i plaćanje i tada će vam biti prikazan spisak zatvorenih obračunskih perioda.

Za poslednjih šest možeš da pregledaš listing klikom na obračunski period za koji želiš da vidiš listing. Ukoliko imaš više od jednog broja na svom ugovoru, izaberi korisnički broj za koji želiš da vidiš listing.

Listing možete da preuzmete u PDF formatu.