Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Kako mogu videti listing za obračunski period?

Listing predstavlja detaljan spisak svih mobilnih usluga koje su korišćene u okviru jednog obračunskog perioda. Ova usluga je dostupna A1 postpaid korisnicima:


Putem Moj A1 aplikacije, u okviru segmenta Računi, možeš videti pregled računa u poslednjih 12 meseci. Klikom na račun možeš da pogledaš listing za poslednjih pet obračunskih perioda/meseci.


Kako da dođem do listinga za obračunski period koji je prošao putem Moj A1 veb-sajta?

Ukoliko želiš da pogledaš listing za prethodni obračunski period:

  • Uloguj se na Moj A1 veb-sajt i izaberi opciju Online račun
  • zatim klikni na Pregledaj svoje račune, pa izaberi Pregled računa i plaćanje i tada će vam biti prikazan spisak zatvorenih obračunskih perioda.

Za poslednjih pet možeš da pregledaš listing klikom na obračunski period za koji želiš da vidiš listing. Ukoliko imaš više od jednog broja na svom ugovoru, izaberi korisnički broj za koji želiš da vidiš listing.

Listing možete da preuzmete u PDF formatu.