Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Internet dodaci

Close

Dodatke možeš aktivirati putem

Check mark Moj A1 aplikacije
Check mark Na prodajnom mestu
Check mark Korisničkog servisa
Close

Dodatke možeš aktivirati putem

Check mark Moj A1 aplikacije
Check mark Na prodajnom mestu
Check mark Korisničkog servisa
Close

Dodatke možeš aktivirati putem

Check mark Moj A1 aplikacije
Check mark Na prodajnom mestu
Check mark Korisničkog servisa
Close
Dodaci za
Tarifni dodaci za
Period obnove
Kućni Net Internet dodaci
Dodatne informacije

Nakon potrošenih GB iz tarife, brzina prenosa podataka u svim KućniNet tarifama je do 2 Mb/s za upload i download.

Tarifiranje saobraćaja vrši se zaokruživanjem na 1 KB.

Ugovorna obaveza za KućniNet tarife iznosi 24 meseca.

Brzina Brzi Net dodatka je ista kao maksimalna brzina u KućniNet tarifi koju korisnik koristi.