Close
Close modal
Close
SR
EN
RU

Ekomotiviši Srbiju

Stanje naše životne sredine zavisi od svakog od nas! Ekologija je još jedna od oblasti u kojoj postavljamo standarde društveno odgovornog delovanja.

Odgovorni u svojoj kući

Naši zaposleni kontinuirano vode brigu o životnoj sredini kroz uštedu energije, vode i drugih resursa...

Saznaj više

Stalna briga za životnu sredinu

U cilju smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu težimo da prirodne resurse koristimo na odgovoran način, da smanjimo količinu otpada koji proizvodimo, povećamo energetsku efikasnost i smanjimo svoj karbonski otisak. U našem poslovnom prostoru postavljene su kante za odvojeno sakupljanje papira, stakla, plastike i metala, a električni i elektronski otpad posebno odvajamo i predajemo na reciklažu u skladu sa zakonskim propisima.

Saznaj Više Primary

Uključivanje javnosti u naše eko akcije

Angažovanje stanovništva Srbije u cilju razvitka ekološke svesti i motivisanje na preduzimanje sopstvenih koraka u zaštiti životne sredine nastavlja se pod okriljem naše znatno šire inicijative „Ekomotiviši Srbiju“...

Saznaj Više Primary
Close
Odgovorni u svojoj kući


Naši zaposleni kontinuirano vode brigu o životnoj sredini kroz uštedu energije, vode i drugih resursa. U radnom prostoru postavljene su korpe za reciklažu papira, plastike, stakla i metala, dok se električni otpad prikuplja odvojeno i reciklira u skladu sa zakonskom regulativom.

Close
Stalna briga za životnu sredinu


Posvećenost i briga o životnoj sredini ogleda se i u volonterskim aktivnostima naših zaposlenih ui obeležavanju važnih ekoloških datuma: Dana planete Zemlje, Sata za planetu Zemlju, Dana zaštite životne sredine i drugih, što podrazumeva akcije čišćenja i uređenja zelenih površina, sađenje biljaka i aktivnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada.
Korišćenjem najsavremenijih tehnologija u izgradnji i održavanju naše telekomunikacione mreže povećavamo energetsku efikasnost i smanjujemo emisiju ugljen-dioksida. U našoj mreži nalazi se i hibridna bazna stanica koja koristi energiju sunca i vetra. Nastojimo da povećamo udeo energije iz obnovljivih izvora i na taj način smanjimo negativan uticaj na životnu sredinu.

Close
Uključivanje javnosti u naše eko akcije


Namera jeste podsticanje javnosti, biznis zajednice, relevantnih institucija i lokalnih samouprava da uzmu učešće u projektima i aktivnostima koje se odnose na zaštitu životne sredine. Zajedno sa dnevnim listom „Blic“ sproveli smo ekološki projekat „Očistimo reke Srbije“ u okviru kojeg je više od 1.000 volontera za samo dva meseca uklonilo više od 400 kubnih metara smeća sa obala 20 reka širom Srbije.