Close
Close modal
Close
SR
EN

Poslovni rezultati A1 Telekom Austria grupe drugog kvartala 2021. godine

  • Ukupni prihodi grupe su porasli za 6,4%, kao rezultat povećanja prihoda od usluga u lokalnoj valuti na svim tržištima, osim neznatnog pada prihoda u Sloveniji, dok su svi segmenti doprineli rastu prihoda od opreme, osim pada u Belorusiji usled negativnog uticaja kursnih razlika.
  • Prihodi od mobilnih usluga su porasli za 4,5% na nivou Grupe usled snažnog rasta u Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Srbiji. Rast je rezultat usluga mobilne telefonije, ali i odličnog učinka u oblasti mobilnih WiFi rutera.
  • Prihodi od fiksne telefonije porasli su za 3,3%, kao rezultat rasta u svim segmentima, pre svega u Austriji i Bugarskoj. Snažna rešenja i rešenja za povezivanje su naročito doprinela ovom trendu.
  • Prihodi od opreme porasli su za 22,0% kao rezultat snažnog rasta u Austriji i Bugarskoj, uglavnom zahvaljujući rastu prodaje mobilnih uređaja nakon pada u uporednom periodu koji je posledica kovida.
  • Ukupan broj korisnika fiksne telefonije (RGU) je zabeležio blagi pad od 0,5%, pošto je rast broja korisnika širokopojasnih usluga visokog propusnog opsega i televizije nadmašen smanjenjem broja korisnika širokopojasnih usluga niskog propusnog opsega i korisnika govornih usluga fiksne telefonije.
  • Prihodi od rominga se u drugom kvartalu ponovo kreću uzlaznom putanjom (<1% prihoda; približno 1% EBITDA naspram približno -3% u prvom kvartalu 2021. godine) usled ublažavanja ograničenja u pogledu putovanja na celoj teritoriji na kojoj posluje Grupa.
  • EBITDA Grupe pre troškova restrukturiranja zabeležila je rast od 8,1% (u izveštaju: 9,6%) usled većih prihoda od usluga, koji su nadmašili povećanu bazu troškova. Izuzimajući jednokratna izdvajanja i uticaj kursnih razlika, kao i troškove restrukturiranja, EBITDA grupe povećala se za 9,5%.
  • Neto rezultat je zabeležio rast od 9,8% u drugom kvartalu 2021, usled poboljšanja operativnih performansi.
  • Slobodni novčani tokovi zabeležili su pad sa 140,3 miliona na 123,8 miliona u posmatranom kvartalu, jer su odlični operativni rezultati i niže potrebe za obrtnim kapitalom daleko premašeni većim ulaganjima u osnovna sredstva, koja su porasla usled povećanih ulaganja u mrežu i pribavljanja novih frekvencija.

 

Mobilno tržište u Srbiji i dalje oblikuje stalna povećana potražnja za mobilnim WiFi ruterima, iako u nešto manjem obimu, kao i potražnja za paketima sa neograničenim minutima i većom količinom interneta. Iako je ovo bio glavni pokretač povećanja prihoda od usluga, roming je takođe ponovo porastao. Rast troškova i izdataka bio je posledica povećanih troškova oglašavanja zbog aktivnosti rebrendiranja, dok su troškovi vezani za zaposlene, takođe, bili veći. EBITDA je porasla za 20,5% usled rasta prihoda od usluga u kombinaciji sa povećanom maržom na opremu.

 

Više informacija možete naći ovde.