Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Poslovni rezultati A1 Telekom Austria grupe drugog kvartala 2021. godine

  • Ukupni prihodi grupe su porasli za 6,4%, kao rezultat povećanja prihoda od usluga u lokalnoj valuti na svim tržištima, osim neznatnog pada prihoda u Sloveniji, dok su svi segmenti doprineli rastu prihoda od opreme, osim pada u Belorusiji usled negativnog uticaja kursnih razlika.
  • Prihodi od mobilnih usluga su porasli za 4,5% na nivou Grupe usled snažnog rasta u Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Srbiji. Rast je rezultat usluga mobilne telefonije, ali i odličnog učinka u oblasti mobilnih WiFi rutera.
  • Prihodi od fiksne telefonije porasli su za 3,3%, kao rezultat rasta u svim segmentima, pre svega u Austriji i Bugarskoj. Snažna rešenja i rešenja za povezivanje su naročito doprinela ovom trendu.
  • Prihodi od opreme porasli su za 22,0% kao rezultat snažnog rasta u Austriji i Bugarskoj, uglavnom zahvaljujući rastu prodaje mobilnih uređaja nakon pada u uporednom periodu koji je posledica kovida.
  • Ukupan broj korisnika fiksne telefonije (RGU) je zabeležio blagi pad od 0,5%, pošto je rast broja korisnika širokopojasnih usluga visokog propusnog opsega i televizije nadmašen smanjenjem broja korisnika širokopojasnih usluga niskog propusnog opsega i korisnika govornih usluga fiksne telefonije.
  • Prihodi od rominga se u drugom kvartalu ponovo kreću uzlaznom putanjom (<1% prihoda; približno 1% EBITDA naspram približno -3% u prvom kvartalu 2021. godine) usled ublažavanja ograničenja u pogledu putovanja na celoj teritoriji na kojoj posluje Grupa.
  • EBITDA Grupe pre troškova restrukturiranja zabeležila je rast od 8,1% (u izveštaju: 9,6%) usled većih prihoda od usluga, koji su nadmašili povećanu bazu troškova. Izuzimajući jednokratna izdvajanja i uticaj kursnih razlika, kao i troškove restrukturiranja, EBITDA grupe povećala se za 9,5%.
  • Neto rezultat je zabeležio rast od 9,8% u drugom kvartalu 2021, usled poboljšanja operativnih performansi.
  • Slobodni novčani tokovi zabeležili su pad sa 140,3 miliona na 123,8 miliona u posmatranom kvartalu, jer su odlični operativni rezultati i niže potrebe za obrtnim kapitalom daleko premašeni većim ulaganjima u osnovna sredstva, koja su porasla usled povećanih ulaganja u mrežu i pribavljanja novih frekvencija.

 

Mobilno tržište u Srbiji i dalje oblikuje stalna povećana potražnja za mobilnim WiFi ruterima, iako u nešto manjem obimu, kao i potražnja za paketima sa neograničenim minutima i većom količinom interneta. Iako je ovo bio glavni pokretač povećanja prihoda od usluga, roming je takođe ponovo porastao. Rast troškova i izdataka bio je posledica povećanih troškova oglašavanja zbog aktivnosti rebrendiranja, dok su troškovi vezani za zaposlene, takođe, bili veći. EBITDA je porasla za 20,5% usled rasta prihoda od usluga u kombinaciji sa povećanom maržom na opremu.

 

Više informacija možete naći ovde.