Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

A1 značajno unapredio kvalitet mreže i prestigao Telenor u RATEL-ovom merenju

Beograd, 15. decembar 2021. godine - A1 Srbija je zauzeo drugo mesto u nacionalnom benchmarkingu, koji sprovodi Regulatorna agencija za elektronske komunikacije (RATEL). Prema objavljenim rezultatima izveštaja za 2021. godinu, A1 mreža je imao najkraće prosečno vreme uspostave veze u gotovo svim sredinama i ostvario prednost na testovima prenosa podataka zahvaljujući ostvarenim većim prosečnim brzinama prenosa malih fajlova.

 

Ovaj rezultat ostvaren je zahvaljujući jednim od najvećih investicionih ciklusa kompanije tokom kog je unapređena infrastruktura, prošireni su radio kapaciteti, a teren pripremljen za uvođenje novih tehnologija. Ove godine je izgrađeno više od 130 novih baznih stanica, a ukupni radio kapaciteti su povećani za 60%.

 

Unapređenje infrastrukturnih kapaciteta rezultiralo je i time da A1 ponese titulu najbrže mobilne mreže u Srbiji u 2021. prema podacima kompanije Ookla®, globalnog lidera u praćenju performansi mobilnih i širokopojasnih mreža, tvorca popularne aplikacije Speedtest.

 

Rezultat RATEL benchmarknga mobilnih mreža stiže kao još jedna potvrda kvaliteta od posebnog značaja, imajući u vidu da je ovo prva godina u kojoj kompanija posluje pod A1 brendom.

 

Merenja su sprovedena tokom oktobra i novembra 2021. Za ocenjivanje ukupnih performansi i rangiranje mobilnih mreža, testirano je 5 glavnih tipova usluga, i to: govorna usluga, prenos podataka, web browsing, YouTube i usluga prenosa poruka (putem what's up aplikacije). Mreže su testirane na mobilnim telefonima u isto vreme, na istim rutama, u malim i velikim urbanim sredinama, kao i na otvorenom putu.