Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

A1 Srbija ostvarila najveće unapređenje kvaliteta mreže od sva tri operatora na RATEL merenju

Beograd, 14. decembar 2022. godine - Prema objavljenim rezultatima izveštaja Regulatorne agencije za elektronske komunikacije (RATEL) za 2022. godinu, A1 je operator koji je ostvario najveći pomak u unapređenju kvaliteta mreže sa osvojenih 86,98 poena (od mogućih 100), što je za 4 poena više u odnosu na prethodnu godinu.  Kompanija A1 Srbija je zauzela drugo mesto u nacionalnom benchmarkingu.


U prethodne dve godine, kompanija je više nego duplirala kapacitete svoje mreže, što je direktno uticalo na ostvaren rezultat na nacionalnom merenju. Više od 70 odsto A1 mreže je osetno poboljšano i zahvaljujući tome veliki broj A1 korisnika uživa u unapređenom korisničkom iskustvu. Prema zvaničnim RATEL podacima, ukupni internet saobraćaj koji se prenesi kroz A1 mrežu iznosi 38% ukupnog mobilnog interneta u Srbiji, što je nesrazmerno više u odnosnu na tržište, svedeno na prosečnu potrošnju po korisniku.


Kvalitet mreže drugu godinu zaredom potvrdila je i Ookla® - globalni lider u praćenju performansi mobilnih i širokopojasnih mreža, testiranju aplikacija i srodnih tehnologija i tvorca aplikacije Speedtest® proglasivši je za Najbržu mobilnu mrežu u Srbiji. Kvalitet A1 mreže potvrđuju i korisnici. Takođe drugu godinu zaredom, prema zvaničnim izveštajima RATEL-a, A1 je mreža u koju prelazi najveći broj korisnika mobilne telefonije u Srbiji.


Ipak, za A1 kvalitet mreže ne čine samo brzina pristupa internetu, pouzdanost i pokrivenost, već i pažljivo korišćenje prirodnih resursa i uticaj na životnu sredinu. Ova kompanija postavila je do sada blizu 3.500 solarnih panela. Usmerenost na održivi razvoj deo je šire ESG strategije usvojene na nivou cele A1 Telekom Austrija Grupe, a odnose se na postizanje karbonske neutralnosti kroz smanjenje karbonskog otiska i postepeni prelazak na obnovljive izvore energije do kraja 2030. Dodatno, cilj je povećanje energetske efikasnosti za 80% u odnosu na 2019. godinu.


O RATEL merenjima

Merenja su sprovedena tokom septembra, oktobra i novembra 2022. Za ocenjivanje ukupnih performansi i rangiranje mobilnih mreža, testirano je 5 glavnih tipova usluga, i to: govorna usluga, prenos podataka, web browsing, YouTube i usluga prenosa poruka (putem what's up aplikacije). Mreže su testirane na mobilnim telefonima u isto vreme, na istim rutama, u malim i velikim urbanim sredinama, kao i na otvorenom putu.*Zasnovano na Ookla® analizi Sppedtest inteligence® podataka za drugi treći kvartal 2022. godine. Žig Ookla se koristi po licenci i štampa uz dozvolu.