Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

A1 Srbija izražava najdublje saučešće povodom tragične pogibije našeg sugrađanina Steva Lj. prilikom eksplozije gasa u Ševinoj ulici u Zemunu i nadamo se brzom oporavku povređenih.

Kompanija A1 Srbija nema ugovor sa kompanijom OZA PE, čiji su radnici obavljali radove, već sa kompanijom Inter Communications d.o.o. kao odgovornim izvođačem radova za aktivnosti u blizini lokacije nesreće. Prema važećem ugovoru, Izvođač je u potpunosti odgovoran da radove sprovede prema zakonu, pravilima struke, normativima i standardima za tu vrstu posla, koji se posebno tiču svih vrsta obezbeđenja lokacija i bezbednosti i zaštite na radu, zaštite okoline i zaštite od požara. Prema pozitivnim propisima i važećem ugovoru, Izvođač ima punu odgovornost za sve propuste u radu i njihove posledice od početka radova do primopredaje što podrazumeva, između ostalog, i otklanjanje i naknadu štete. Kompanija A1 je po saznanju za nesreću donela odluku o privremenom zaustavljanju svih radova na takvoj vrsti infrastrukturnih aktivnosti, zbog dodatne provere na koji način odgovorni Izvođači primenjuju bezbednosne protokole.