Povratak na listu poslova

Saradnik za CSR, sponzorstva i događaje

Ako svojim interesovanjima i talentima možete da doprinesete:

·        Kreiranju, implementaciji  i praćenju uspešnosti CSR i sponzorskih aktivnosti A1 kompanije
·        U pripremi, zaključivanju i evidenciji A1 sponzorskih ugovora
·        U planiranju, koordinaciji i organizaciji A1 internih i eksternih događaja u skladu s ciljevima i budžetom
·        Praćenju i evaluacija uspešnosti A1 događaja i davanju kreativnih predloga i ideja za njihovo unapeđenje

 

Ako se možete pohvaliti:

·        Poželjno diplomom iz oblasti poslovanja, marketinga, komunikacija ili srodnih oblasti
·        Razumevanjem koncepta društvene odgovornosti i sponzorstava
·        Organizacionim veštinama i sposobnošću za multitaskingom
·        Odličnim komunikacionim veštinama i okrenutosti ka kolaboraciji
·        Iskustvom u korišćenju SAP softvera

 

Ako vam često kažu da ste:

·        Organizovani, jer se lako snalazite u raznovrsnim zadacima i imate sposobnost da efikasno planirate i organizuje različite aktivnosti
·        Osoba koja uvek doprinosi kvalitetnoj timskoj saradnji i voli da deli odgovornosti sa kolegama
·        Uvek spremni da razmišljate izvan okvira i donosite nove ideje i perspektive u bilo kom segment svog posla
·        Fleksibilni i lako se prilagođavate promenama situacije koje se mogu pojaviti tokom rada na različitim zadacima i projektima

Communication
Saradnik za CSR, sponzorstva i događaje
Temporary
Serbia
Beograd