Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Laptop Icon

Telefonski imenik

A1 telefonski imenik

A1 telefonski imenik sadrži podatke svojih postpaid pretplatnika kao i registrovanih prepaid korisnika.

Ime:
Prezime:
Broj telefona:
Naziv kompanije:
Broj telefona:
A1 telefonski imenik sadrži podatke svojih postpaid pretplatnika kao i registrovanih prepaid korisnika.

 

 

U imenik su upisani sledeći podaci:

 

Check MarkIme i prezime ili naziv privrednog društva za pravno lice
Check MarkTelefonski broj ili brojeve pretplatnika
Check MarkAdresa i poštanski broj

 

Podaci se objavljuju u telefonskom imeniku ukoliko je korisnik dao pisanu saglasnost za objavljivanje ličnih podataka u A1 telefonskom imeniku.

 

Obrazac „Saglasnost pretplatnika" možeš da preuzmeš ovde i da je dostaviš na najbliže A1 prodajno mesto.
Pristup podacima

 

 

Osnovni kriterijumi za pretraživanje A1 telefonskog imenika su:

 

Check MarkIme i prezime (naziv privrednog društva)
Check MarkA1 telefonski broj

 

Kako bi pretraživanje bilo uspešno, potrebno je, u polja označena zvezdicom, uneti puno ime ili naziv, odnosno kompletan telefonski broj.

 

Brisanje/promena podataka u A1 telefonskom imeniku

 

 

A1 Srbija će na osnovu pismenog zahteva korisnika, bez naplate naknade, izvršiti upis, brisanje ili promenu podataka o pretplatniku u A1 telefonskom imeniku. Obrazac „Zahtev pretplatnika za izmenu podataka“ možeš da preuzmeš ovde, dok se obrazac "Zahtev za brisanje podataka" nalazi na sledećem linku.