Upoznajte Generaciju Z - šta ih zanima i pokreće?

23.decembar DIGITALNI RODITELJI

Generacija Z je jedan od glavnih pokretača onlajn sveta, oni na mnogo načina oblikuju internet, kreirajući sadržaje koje žele, ali opreznije od drugih generacija, i tragajući za stvarima koje se poklapaju sa njihovim vrednostima. Dok se kompanije utrkuju kako da im na odgovarajući način predstave proizvode na društvenim mrežama, a roditelji i nastavnici često imaju utisak da ne mogu da razumeju šta tu generaciju zanima, mladi iz generacije Z nastavljaju da menjaju svet interneta i svet van njega.Da bismo ih bolje razumeli, važno je da ih upoznamo, zato delimo sa vama neka naša saznanja o njima.

Ko su mladi iz generacije Z?
Tu spadaju svi mladi rođeni posle 1997. godine što znači da najstariji među njima ove godine pune tek 23. Ono što se najčešće navodi kao glavna stvar koja ih izdvaja je činjenica da imaju malo ili nimalo sećanja na svet pre smartfona.

Oni će biti do sada najviše obrazovana generacija
Nasuprot prethodim generacijama oni ređe napuštaju srednju školu i veći broj njih odlazi na fakultet, a takođe je velika verovatnoća da imaju roditelje sa visokim obazovanjem. Pošto su usmereniji na obrazovanje manja je verovatnoća da će raditi u periodu kada su tinejdžeri, što ih opet razlikuje, u poređenju sa milenijalcima kada su bili njihovih godina.

Milenijalci i generacija Z
Ipak, mladi iz generacije Z dele mnoge stavove sa milenijalcima, poput brige o ekološkim pitanjima, a takođe se slažu u pitanju koliko je važno poštovanje jednakosti i ljudskih prava. Blago se razlikuju u stavu da su institucije odgovorne za rešavanje problema, milenijalci su u to manje ubeđeni od mladih iz generacije Z.

Pitanje porodice
I generacija Z i milenijalci uglavnom dele shvatanje da su istopolne partnerske zajednice dobra stvar za društvo, a isto važi i za parove gde su partneri iz različith zemalja. Oni takođe smataju da je samohrano roditeljstvo u redu, i ne tumače ga kao nešto loše po društvo.

Generacija Z i digitalni svet
Smartfon je za ovu generaciju nešto sasvim integrisano u svakodnevni život, izraženo u brojkama vreme koje provode na netu izgleda ovako:

● 75% koristi smartfon
● 59% na netu je u potrazi za zabavom
● 58% igra igrice na netu
● 36% na netu radi domaće zadatke
● 28% net koristi za učenje novih stvari


Karakteristika digitalnog vremena je da se sve stalno menja, pa su tako i ovi podaci najpre ilustrativni i zaokružuju njihova interesovanja u svetu neta kako bismo ih bolje razumeli.

Generaciju Z čine mladi spremni da menjaju
Oni su vrlo voljni da pokrenu promenu, razvijaju i dele kritičke stavove, prate političku situaciju i na različite načine učestvuju u njoj. Žele i biraju poslove u kojima će se pronaći pa oni moraju da se poklapaju sa njihovim unutrašnjim vrednostima. Jako cene transparentost i istinitost kada su u pitanju brednovi, a posebno u kontekstu brige o našoj planeti. Vole da rade samostalno i veliki broj njih želi da pokrene svoj biznis jednog dana.

Kako biti deo sveta generacije Z
Mladi iz genaracije Z razmišljaju o pitanjima mentalnog zdravlja, klimatskim promenama, teže jednakom poštovanju svih ljudi u svetu. Često znaju mnogo više nego generacije rođene ranijih godina, i znanju pristupaju na drugačije načine, pa bi zato svi oni koji žele da ih bolje razumeju, trebalo da im pristupe u skladu sa njihovim interesovanjima i idejama koje ih pokreću.

To znači:

● Ne podrazumevajte da znate više samo zato što ste stariji od njih. Saslušajte ih i budite spremni da učite o svemu što ne znate otvorenog duha.
● Pitajte ih ukoliko vas zanima da čujete nešto više o određenoj temi, a smatrate da vam oni mogu dati interesantne dogovore.
● Slušajte ih i vrednujte ono što sa vama dele.
● Koristite svaku priliku da pohvalite njihovu želju i nastojanje da svet bude bolje mesto.
● Ne zamerajte im često korišćenje smartfona, kompa, i to što mnogo vremena provode na netu - to je njihov jezik komunikacije i svet kome pripadaju sasvim prirodno. To bi bilo isto kao kada bismo generacijama rođenim ranije zamerali korišćenje pisaće mašine ili fiksnih telefona. Svako vreme ima svoj način komunikacije i saznavanja novih stvari i to je u redu.
● Istražujte zajedno sa njima - bilo da je u pitanju školsko gradivo, edukativni materijali, igrice ili neke nove aplikacije. Ne plašite se da upoznajete njiihov svet jer samo tako možete biti deo njega.