Šta deca uče iz predmeta Vrline i vrednosti

Nov izborni predmet “Vrline i vrednosti” kao životni kompas, pošao je u školu 1. septembra. Predviđen kao izborni, ovaj predmet treba da nauči decu osnovnim životnim vrednostima, a nadležni se nadaju da će biti napredovanja u vaspitnom segmentu i u pogledu sticanja vrlina, svojstava koja su potrebna đacima da, kad porastu, budu odgovorni ljudi.

 

Predmeti “Vrline i vrednosti kao društveni kompas” imaju za cilj da poduči decu moralnim vrednostima, etici, društvenoj odgovornosti i razvoju ličnih karakteristika. Nastava ovog tipa često obuhvata različite teme kao što su iskrenost, poštenje, empatija, odgovornost, ljubaznost, pravda, jednakost, odnos prema okolini i zajednici, lični razvoj, etičke dileme i slično.

Nastavnici koriste različite metode da bi podstakli diskusiju i promišljanje kod učenika. Mogu koristiti diskusije, priče, studije slučaja i druge metode da bi pomogli deci da razumeju moralne dileme i kako da donose moralno ispravne odluke.

Svaka osoba, uključujući i decu, ima svoj jedinstven set vrlina i vrednosti koje oblikuju njihov karakter i način razmišljanja. Deca su posebno osetljiva na uticaje okoline, vaspitanja i obrazovanja, te je važno podsticati razvoj pozitivnih vrlina i vrednosti kako bi postali odgovorni, moralno svesni pojedinci.

 

Evo definicija i razlike između vrline i vrednosti:

Vrline kod dece:

Iskrenost: Deca često iskreno izražavaju misli i osećanja. Ohrabrivanje iskrenosti pomaže im da razviju tu vrlinu i razumeju važnost istine.

Hrabrost: Deca često pokazuju hrabrost u suočavanju sa novim izazovima (npr. prvi dani u školi, javni nastup…) Podsticanje hrabrosti pomaže im da se razvijaju kao pojedinci koji imaju samopouzdanje.

Empatija (saosećanje): Većina dece prirodno ima saosećanje prema drugima. Podsticanjem te vrline učimo ih da budu empatični i brinu za dobrobit drugih.

Odgovornost: Razumevanje važnosti preuzimanja odgovornosti za svoje postupke pomaže deci da razvijaju vrlinu odgovornosti. To uključuje brigu o svojim i obavezama prema drugima.

Ljubaznost: Deca mogu naučiti ljubaznost tako što će biti učtiva prema drugima i deliti sa svojim vršnjacima. Takvo ponašanje promoviše harmonične međuljudske odnose.

 

Vrednosti kod dece:

Sloboda: Deca vrednuju svoju slobodu da istražuju i uče. Važno je podsticati ih da razvijaju svoje interese i biraju svoj put, ali i da poštuju tuđe slobode.

Pravda: Deca često reaguju na nepravdu i razumeju šta je fer i pošteno. Podsticanjem te vrednosti učimo ih da budu pravedni i da se suprotstavljaju nepravdi.

Porodične vrednosti: Porodica ima ključno mesto u životu dece. Vrednovanje porodičnih veza i podrške podstiče osećaj pripadnosti i bliskosti.

Obrazovanje: Podsticanje vrednosti obrazovanja motiviše decu da uče i razvijaju svoje intelektualne sposobnosti.

Ekološka svest: Vrednovanje prirode i okoline podstiče decu da brinu o svetu oko sebe i razvijaju ekološku odgovornost.

Duhovnost: Deca imaju različite duhovne potrebe i interesovanja. Važno je podržavati ih u razvoju njihove duhovne dimenzije.

Razvijanje vrlina i vrednosti kod dece je dugoročan proces koji zahteva podršku nastavnika i zajednice.

Ali, ne zaboravite, uvek sve potiče od nas, njihovih roditelja. Sve ove vrline i vrednosti možemo i treba da negujemo i kod kuće, da insistiramo na lepom i dobrom ponašanju i da svojim primerom budemo najbolji kompas svojoj deci.