Šta deca maštaju, a šta iz te mašte stvore?

08.septembar Učimo da učimo online i offline

Psiholog Vukašin Čobeljić priča o izazovima online i offline nastave i kako se adaptirati i biti podrška deci.