Sextortion, opasna igra odraslih

Sextortion je kovanica reči ”sex” i ”extortion” što znači ucena/iznuđivanje i podrazumeva svaki oblik ucene prikupljenim seksualnim sadržajem, pretnje i iznuđivanja novog seksualnog sadržaja preko interneta.

 

Seksting je slanje seksualnih poruka, ali sextortion je igra na višem i opasnijem nivou. Predstavlja seksualnu iznuda sa opasnim zaokretom. Umesto da iznuđuje novac ili materijalna dobra od žrtve, sekstorcionista će izvući seksualne usluge od žrtve korišćenjem zastrašivanja, straha i ucene. Verovatne žrtve ove nove vrste eksploatacije su tinejdžeri jer poseduju mnoge, ako ne i sve faktore rizika koji su sa njom povezani.

 

Kako se dešava?

Obično počinje tako što tinejdžer pravi svoje fotografije ili video snimke na provokativan ili seksualan način. Iako tinejdžer može misliti da ih šalje pouzdanom prijatelju na mreži, ponekad ti sadržaji nađu svoj put na Internetu. U stvari, predatori na mreži se predstavljaju kao vršnjaci istog uzrasta da bi privukli tinejdžera u koketnu onlajn vezu u kojoj dolazi do razmene tih sadržaja.

Ono što se dalje dešava je zaista žalosno. Kada sekstorcionista dođe u posed bilo koje kompromitujuće fotografije tinejdžera, on/ona to koristi kao oružje za ucenu.

 

Baš kao i dečja pornografija, seksualna iznuda se smatra zločinom. Niko nema pravo da od nekoga iznuđuje seksualni materijal. Ovo je posebno zabrinjavajuće jer se koriste pretnje, obmana, strah i ucena.

Zlostavljač najčešće preti da će objaviti ili proslediti seksualno eksplicitne fotografije žrtve ako se ona na neki način ne uključi u dalje seksualne aktivnosti. 

Sextortion karakteriše neravnoteža moći između nasilnika i žrtve koju počinilac koristi da prisili žrtvu da pristane na zahteve seksualne prirode ili finansijske iznude od strane agresora. 

Sram, strah i zbunjenost koju deca osećaju kada su uhvaćena u ovom ciklusu često ih sprečavaju da zatraže pomoć ili prijave zlostavljanje.

 

Ako je vaše dete žrtva, vrlo je važno da mu date do znanja da ste mu podrška i da će se oporaviti od neprijatnosti koju ova situacija izaziva. Vaše dete treba da zna da će, koliko god da se oseća loše – biti bolje. Biti žrtva seksualnog zlostavljanja može biti ponižavajuće, sramotno i depresivno. Ako je vaše dete žrtva, pružite onoliko podrške koliko mu je potrebno i razmislite o konsultaciji sa stručnjakom za mentalno zdravlje kako biste mu pomogli da se oporavi od traume.