Sekte na mrežama

Prema nezvaničnim podacima, u Srbiji egzistira više od stotinu sekti i oko 20 000 njihovih žrtava na društvenim mrežama. Pletenju mreže na mrežama sektama omogućava dostupnost interneta i one mogu stići iz bilo kog dela sveta do nas.

Stručnjaci za sekte upozoravaju da internet faktor igra veoma važnu ulogu. Sekte dopiru kroz društvene mreže, preko neproverenih lajf-koučeva i škola za lični razvoj, kroz blogove ili forume za diskusiju, najčešće koristeći lažne profile i naloge.

 

Sekte koriste prednosti interneta i društvenih mreža za vršenje kontrole nad krhkom i ranjivom decom, ponekad ih navodeći da počine određena dela koja su štetna i po njih i po njihovo okruženje. Njihove mete su mladi u osetljivim godinama, kada im je potrebno da ih neko razume i pomogne, a te grupe nude magična rešenja.

Kako rade?

Društvene mreže aktivistima sekti omogućuju deljenje svojih stavova ili sadržaja koji su deci privlačni na različite načine, Najčešće su to statusi, publikacije, pesme, crtani i dokumentarni filmovi, knjige ili web stranice koje približavaju ciljeve grupe, a koji mladima zvuče primamljivo za gledanje ili čitanje. Neki pojedinci ili sekte  preferiraju društvene mreže Fejsbuk, Twitter ili Youtube da bi namamili žrtve, a porodica često ne shvata da postoji opasnost jer se sve dešava iza ekrana.

Kako da znate da li je dete pristupilo sekti?

Stručnjaci kažu da deca naprasno menjaju način na koji govore i izražavaju se, počinju da koriste niz fraza, govore samo o autorima koje nikada ranije nisu čitali, menjaju način oblačenja i distanciraju se od prijatelja, postajući hladniji i razdražljiviji. Sekte ulaze ne samo u dečje osetljive umove, već se infiltriraju i u porodice, vrlo vešto jer manipulišu i “ispiraju mozak” svojim idejama, a dečji mozak je najklizaviji teren. Deluju privlačno, a toliko su dobro organizovani i koordinisani da vrlo lako sprovode planirane strategije.

Dok je privođenje pojedinaca ili mikro organizacija koje predstavljaju sekte komplikovano s pojavom interneta i društvenih mreža, ipak je moguće preduzeti mere za sprečavanje ovih opasnosti, čak i među najmlađima.

Šta roditelji mogu da urade?

Ako sumnjate da dete naginje ka sekti, ili je već stupilo, osim što imate puno pravo da odmah alarmirate policiju, pitajte ga zašto se osećalo podstaknuto da se pridruži toj grupi.

Uvek se ponašajte prema detetu kao prema nezavisnoj odrasloj osobi sa kojom pokušavate da negujete dobar odnos i održite pozitivan uticaj. Odupirite se iskušenju da se svađate ili da se ljutite. Ako reagujete na neprijateljski način, ovo će samo pojačati ono što vođe kulta verovatno govore vašem detetu od prvog dana – naime, da ste autsajder i neprijatelj.

 

Najbolja odbrana od sekte je - podrška u kući. Održavajte pozitivnu vezu sa svojim detetom i pokazujte mu koliko je voljeno. Razgovarajte uvek o svemu, bez tabua i potrudite se da budete dobar slušalac. Postavljajte često pitanje: „Kako si?“ Grlite svoje dete, ljubite ga i pokazujte nežnost i razumevanje.

Ne zaboravite, ljubav pokreće ovaj svet i najbolje je oružje “protivu otmičara”.