Saveti za roditelje: Kako prepoznati da je vaše dete žrtva digitalnog nasilja, kako da reagujete, kome da se obratite?

17. oktobarDA LI STE ZNALI?

Ne možete i ne treba da im zabranite korišćenje tehnologije. Ali, možete ih naučiti da se čuvaju.Postoje dve vrste nasilja preko interneta: direktan i napad preko posrednika.


Direktan napad podrazumeva uznemirujuće SMS, čet ili poruke mejlom, krađu identiteta, objavljivanje uznemirujućih fotografija i privatnih podataka ili neistina na četu ili internet stranici, internet ankete o žrtvi, slanje virusa na mejl ili mobilni, lažno predstavljanje kao drugo dete.
Napad preko posrednika podrazumeva treće lice koje, uglavnom nesvesno, zlostavlja žrtvu. Počinilac otkriva lozinku trećeg lica i napada u njegovo ime. Zlostavljanje može ići čak i dotle da se postavljaju oglasi seksualnog ili provokativnog sadržaja u ime žrtve sa brojem mobilnog telefona ili adresom. Tako dete dolazi u neposrednu opasnost.

Šta roditelj može da uradi?

Naučite ih da ne odgovaraju na nepristojne, nasilne, uvredljive, preteće ili provokativne poruke i pozive. Ne brišite preteće sadržaje jer mogu da budu dokaz.
Obavestite provajdera/administratore, školu i policiju o uznemirujućem sadržaju.
Pomozite detetu da ostane stabilno. Ako je potrebno, uključite psihologa.
Objasnite opcije block i ignore i kada i kako da ih koristi.
Obratite pažnju da li je dete uznemireno posle razgovora mobilnim ili na četu.
Razgovarajte prijateljski, saznajte šta i kako koristi od elektronskog sadržaja i ograničite vreme koje će provesti u digitalnom svetu.
Naučite dete da ne komentariše, a svakako i ne prosleđuje sadržaje koji na bilo koji način mogu da povrede nekoga.
Objasnite detetu kada treba, a kada ne treba da čuva tajne pred roditeljima. Takođe mu objasnite da ne treba da veruje ljudima koje upoznaje bez vašeg znanja i prisustva.
Objasnite i koje opasnosti vrebaju iza slanja fotografija. Obavestite ga da postoji dark net i koji se mrak tamo krije.
Umesto zabrana, objasnite posledice. Otvoren odnos i stvaranje sigurne luke u koju dete može uploviti kada krene bura, dobar su osnov za stvaranje pouzdanog i zdravog okvira u kom će moći da putuje digitalnom orbitom bez straha.
“Učiti dete znanju ne treba silom, nego igrom”. Platon