Rodna ravnopravnost se uči od rođenja

 

Važno je da decu, od kad postanu svesna, počnemo da učimo da su važni ljudi, a ne polne karakteristike i da svi mogu sve, uz malo ljubavi, truda i volje. Ovo je mali vodič za klince kroz rodnu ravnopravnost.

 

Najbolji način da odgajate dete jeste lični primer. Ljudi su rođeni da budu srećni i svi imamo jednaka prava. I zaista sve počinje od porodice: sasvim je okej da deca vide da se i njihov tata  ponekad ne plaši da bude slab, a da se mama ne plaši da bude jaka.

Postoji nekoliko lakih načina da decu naučite da je razlika u polovima čisto fizička i da i muškarci i žene treba i mogu da budu jednaki.

 

1. Delite kućne poslove

Od kuvanja i čišćenja, do kuvanja ručka i brige o deci, žene obavljaju najmanje dva i po puta više neplaćenih poslova u domaćinstvu nego muškarci. Kao rezultat toga, hiljade žena i devojaka propuštaju jednake mogućnosti da se školuju ili da nađu posao sa punim radnim vremenom i adekvatnom platom, čak nekad nemaju ni dovoljno vremena za odmor.

Dajte primer tako što ćete podjednako podeliti sve kućne poslove i brigu o deci u svom domu. Uključite dečake u kućne poslove od malih nogu, zajedno sa devojčicama.

 
2. Prihvatite različite primere


Pol, boja kože, kulturološke osobine, sve su to različitosti koje deca treba da prihvate i da znaju da svi mogu sve, bez obzira na te različitosti.

 

3. Naučite decu da govore

Mladi širom sveta se zalažu za rodnu ravnopravnost. Kada osnažujemo i obrazujemo mlade ljude da zastupaju prava žena, osiguravamo bolju budućnost za sve nas. Naučite ih da je u redu da podignu glas protiv nepravde i različitosti i da zastupaju podjednaka prava za sve.

 
4. Borite se protiv stereotipa, uključujući i sopstvene

Rod nije u vezi sa biološkim razlikama između polova, već je društveni konstrukt. Ljudi su ti koji definišu šta znači biti dečak ili devojčica i baš ti društveni uslovi često znače da se deca prilagođavaju specifičnim i ograničavajućim rodnim ulogama i očekivanjima. Istraživanja pokazuju da deca počinju da upijaju stereotipe već od treće godine, što dovodi do toga da se svet “širi” za dečake i “smanjuje” za devojčice. Zato treba rano da započnemo razgovore o rodnim ulogama i da osporimo stereotipne karakteristike koje se pripisuju muškarcima i ženama kod kuće, u našim svakodnevnim rutinama, u školi i na radnim mestima.

 

5. Slušajte i učite od dece

Današnji klinci su čitav jedan univerzum neograničenih mogućnosti i ogroman talenat za izgradnju bolje budućnosti. Ali, da bismo istinski iskoristili tu njihovu moć, moramo da ih slušamo. Da ih čujemo. Da ih podržimo i učimo od njih. Nove generacije imaju ključnu ulogu u postizanju rodne ravnopravnosti i vrlo su aktivne u pitanjima koja se tiču njih i sveta i mogu mnogo da doprinesu razgovorima o ljudskim pravima, klimatskim akcijama, rodnoj ravnopravnosti.

Samo treba da ih slušamo i čujemo.