Psihološkinja Ana Mirković: Važno je da razvijamo empatiju

Empatija je sposobnost da se stavite u kožu nekog drugog i razumete šta oni osećaju ili doživljavaju. Razgovarali smo sa psihološkinjom Anom Mirković o tome kako da klince naučimo da razviju ovu esencijalnu veštinu.

 

U ranim godinama života, mala deca su prirodno egocentrična i veoma su sklona da razmišljaju uglavnom o sebi i svojim neposrednim potrebama. Još nisu spremni da uzmu u obzir potrebe i osećanja drugih. Ali razvijanje osećaja empatije je važan razvojni proces za malu decu, koji im može koristiti ne samo u detinjstvu, već i u odraslom životu.

 

Izgradnja razumevanja o tome šta drugi osećaju, kako njihovi postupci mogu uticati na druge i zašto neko možda doživljava osećanja u određenom trenutku je vredna životna veština koju deca poseduju.

 

“Empatija je najvažnija veština savremenog društva :) Empatija je sposobnost da se emocionalno razume šta druga osoba doživljava, da sagledamo svet iz njenih cipela i razumemo taj drugačiji ugao gledanja. Empatična osoba uspostavlja kvalitetnija prijateljstva, nikada nije okrutna prema drugima i vodi računa o potrebama ljudi. Empatija se razvija pričanjem priča, kada dete ima priliku da se "uživi" u pozicije i osećanja likova iz priče, debatovanjem, otvorenim konverzacijama sa onima koji ne zastupaju stavove sliče našim”, kaže psihološkinja Ana Mirković.

 

Kada kao deca savladaju veštinu empatije, kao odrasli biće u velikoj prednosti. Odrasli ljudi koji empatično razmišljaju imaju veliku životnu prednost:

 

  • postižu veliki uspeh na ličnom i profesionalnom planu
  • imaju viši nivoi opšte sreće
  • imaju bolju sposobnost razumevanja drugih, poput kupaca ili saradnika
  • postižu više uspeha na rukovodećim pozicijama
  • zadovoljniji su odnosima i bolji u rešavanju sukoba
  • nivo stresa je niži

 

Razvoj empatije je vitalni gradivni blok u sposobnosti deteta da reguliše svoje emocije i toliko je dragocen u tome da se može prilagoditi i uspeti u svetu koji se stalno menja.