Naučite decu da iskoriste prednosti tehnologija, a rizike izbegnu na pravi način

01.novembarMilja Krivokuća - psiholog-MPNTR zaštita od nasilja I diskriminacije

U modernom društvu digitalna kultura je sadašnjost i budućnost naše dece. Međutim, deci su potrebni odrasli da ih nauče kako da se na smislen i bezbedan način ponašaju u digitalnom okruženju. Identična pravila vaspitavanja važe kako u svakodnevnom, tako i u digitalnom okruženju.Digitalne tehnologije privlače decu zbog njihove slikovne prirode, bogatstva senzacija i stimulativnosti. Sa druge strane preterivanje može voditi različitim negativnim posledicama, kao što su problemi sa pažnjom, usporen razvoj govora kod dece mlađeg uzrasta, lošije socijalne veštine, različiti problemi mentalnog zdravlja, narušavanje fizičkog zdravlja i drugo.

Preporuke su da deca uzrasta između dve i pet godina ispred ekrana provedu manje od jedan sat dnevno, a deca uzrsta pet do 17 godina manje od dva sata dnevno. Važno je naglasiti da ne postoji jedinstven stav stručnjaka koliko vremena svako dete sme da provede dnevno ispred ekrana, posebno kada je reč o deci starijoj od pet godina.

Međutim, vreme provedeno ispred ekrana nije samo po sebi dobro ili loše, već kvalitet provedenog vremena, odnosno sadržaj i kontekst. Danas se sve više govori o planu korišćenja digitalnih uređaja i interneta, a koji treba da uvažava uzrast deteta, njegova interesovanja, razvojne i obrazovne potrebe uz jasno naglašavanje da vreme provedeno u korišćenju digitalnih tehnologija ne sme da zameni vreme za druge aktivnosti (fizička aktivnost, san, druženje sa porodicom i vršnjacima…). U tom smislu, uloga roditelja je da grade otvoren odnos poverenja sa decom, ali i da postavljaju granice.

Kako biste vaspitno delovali na decu i naučili ih da na bezbedan i pametan način koriste nove tehnologije važno je da:


  • • Postavite jasna očekivanja, definišete pravila i posledice (koliko vremena, kada, u kojim aktivnostima)

  • • Zaista učestvujete u aktivnostima sa decom na internetu

  • • Koristite sa decom internet kako biste istraživali i rešavali praktične probleme

  • • Razgovaraate sa decom šta im se sviđa, a šta im se ne sviđa i zašto

  • • Ohrabrujete decu da vam se obrate za pomoć u svakoj situaciji, kada se osete nesigurno, uplašeno, uznemireno

  • • Kada je reč o deci predškolskog uzrasta ne preporučuje se samostalno korišćenje digitalnih uređaja

  • • Ponašajte se dosledno i prema sebi i prema njima - budite dosledni, ali i realni

  • • Budite model detetovog ponašanja u digitalnom svetu, deca bolje uče posmatranjem odraslih

  • • Digitalne uređaje ne koristite kao nagradu ili kaznu za dete

  • • Razgovarate sa detetom o prednostima ali i o rizicima

  • • Unapređujete svoje digitalne veštine, učite sa decom i od dece

  • • Poštujete zakonske regulative koje se odnose na korišćenje interneta (npr. uzrasna granica na društvenim mrežama) i privatnost deteta

  • • Proveravate i poštujete preporučena uzrasna ograničenja za različlite sadržaje (filmove, igrice i dr.)

  • • Informišite se o Pegi oznakama igara

  • • Birate kvalitetne digitalne sadržaje koji su namenjeni deci (igrice, aplikacije, web-sajtove, web-alate) i koji podstiču kreativnost, logiku, maštu, koordinaciju pokreta i drugo

  • • Koristite tehničke mere zaštite (parental control), odnosno softvere za blokiranje neželjenog sadržaja, filtere za bezbednu pretragu, posebno kod dece mlađeg uzrastaImajte na umu da preterana roditeljska kontrola onemogućava dete da samo izgradi samokontrolu i da je uloga posredovanja odraslih u tome da nauče decu da iskoriste sve prednosti digitalnih tehnologija, a sve rizike korišćenja svedu na najmanju moguću meru.