Najvažnije pravo deteta je pravo na izbor

04.decembarDIGITALNI RODITELJI

“Vaša deca nisu vaša deca. Oni su sinovi i kćeri života koji žudi za sobom.”
Halil DžubranNe postoji biće ranjivije, osetljivije ni lepše na svetu od deteta. Oni su univerzalna lepota satkana od naivnosti, dobrote radosti. Kada novo biće stigne na ovaj svet, on postaje lepši. Tu lepotu čini sloboda da dete postane slobodno, nesputano i okruženo ljubavlju.


“Možete udomiti njihova tela, ali ne i njihove duše jer one borave u kući sutrašnjice do koje vi ne možete čak ni u snovima.”


Čuvajte ih. Pružite im siguran dom, utočište u vašem srcu. Pomozite im da sami odluče, da budu jaki i nesputani. Pomozite im ljubavlju, blagim rečima i ličnim primerom. Pustite ih u svet, da sami istražuju svoju sudbinu i oblikuju svoj život ličnim izborima.


“Možete se truditi da budete kao oni, ali ne tražite da oni budu kao vi jer život ne ide unazad, niti stoji.”


Deca imaju pravo na svoje izbore. Na svoje odluke i mišljenje. Dajte im dovoljno prostora da osete da su važni i da je njihovo mišljenje važno. Svojom podrškom učinićete da njegova osnovna prava budu primer srećnog odrastanja. Budite jaki, da bi i vaše dete bilo jako. Budite dosledni, da bi i ono sutra umelo da istraje. Ukažite mu na pozitivne aspekte različitosti, da ono sutra ne bi pravilo razliku. Dajte mu slobodu da misli, učestvuje, odlučuje jer će vam, kada odraste, uzvratiti na najlepši mogući način: biće svoje, slobodno, plemenito i nećete se plašiti da li će ostati na dobrom putu. Jednostavno, znaćete da je put kojim ide ispravan.


Sloboda, izbor i ljubav. Tri najjača saveznika u vašem zajedničkom odrastanju. Klinci treba da nauče optimizam i da ustanu posle svakog pada. Pružite im ruku, obrišite im suze i pokažite im svetlu stranu života. Ako ste doneli neku odluku ili uveli zabranu, vrlo je izvesno da ćete kad tad osećati krivicu i poželeti da popustite. To je prirodno, ali mentalno jaki i dosledni roditelji neće popustiti jer znaju da rade u najboljem interesu deteta. Neka se izbore sami za to što žele, pokažite im da je važno šta oni mogu da ponude svetu, više nego šta svet može da ponudi njima. Svuda oko vas su boje, različitosti, osećanja, ponašanja... Naučite ih da “plivaju” u tom svetu bezbedno i samostalno, naučite ih hraborsti tako što ćete i sami biti hrabri. Ličnim primerom pomozite im da uzmu najbolje od vas i da sami sklapaju svoje puzle, najbolje što umeju, najboljim što ste im dali.


“Oni postižu, ali ne preko vas. I mada su sa vama, oni vam ne pripadaju. Dajte im ljubav, ali ne vaše misli, jer oni imaju svoje vlastite.”