Mladi ustaju protiv ejdžizma

Krovna tema Međunarodnog dana mladih koji se obeležava 12. avgusta je “Međugeneracijska solidarnost: Stvaranje sveta za sve uzraste”. Da bi se postigli ciljevi održivog razvoja (SDG), svet treba da iskoristi puni potencijal svih generacija.

 

Solidarnost među generacijama je ključna za održivi razvoj. Moramo sarađivati da negujemo uspešne i pravične međugeneracijske odnose i partnerstva da bismo osigurali da niko nije izostavljen. Dok se međugeneracijska solidarnost i briga za buduće generacije traže u rešavanju globalnih pitanja.

 

Globalni izveštaj o starenju koji su objavile Ujedinjene nacije u martu 2021. naglašava mnoge nedostatke u podacima u vezi sa godinama u odnosu na mlade. Istraživanje pokazuje da mladi ljudi i dalje prijavljuju starosne barijere u različitim sferama života, kao što su zapošljavanje, političko učešće, zdravlje i pravosuđe. Na individualnom nivou, prepreke vezane za godine mogu duboko uticati na dobrobit i sredstva za život ne samo u mladosti, već i u odraslom dobu. Na društvenom nivou, ejdžizam nas sprečava da razmišljamo i osmišljavamo politike i socijalne usluge koje usvajaju životni pristup i pravedne su za sve uzraste.

 

U tom kontekstu, cilj ovogodišnje teme Međunarodnog dana mladih “Međugeneracijska solidarnost: Stvaranje sveta za sve uzraste”, jeste da se pojača poruka da je potrebna akcija među svim generacijama da bi se postigli ciljevi održivog razvoja i da niko ne bude izostavljen.

Međunarodni dan mladih 2022. takođe će podići svest o određenim preprekama međugeneracijskoj solidarnosti, posebno o starosti, koji utiče na mlade i stare osobe, a istovremeno ima štetne efekte na društvo u celini.

Šta je ejdžizam?

Vrsta diskriminacije koja uključuje predrasude prema ljudima na osnovu njihovih godina. Slično rasizmu i seksizmu, ejdžizam uključuje negativne stereotipe. Iznenađujuće je da je ejdžizam više prisutan od drugih oblika diskriminacije i koristi se za diskriminaciju mladih na individualnom nivou, ali i na širem, strukturnom nivou. Istraživanja otkrivaju da negativni stereotipi vezani za mlade uključuju ideju da su razmaženi, radikalno progresivni, da ne poštuju autoritete i da su, eto paradoksa, neiskusni. Te pristrasnosti mogu dovesti do problema sa ekonomskom nestabilnošću kod mlađih generacija, što će uticati na buduće generacije kako naši klinci budu stariji.

Negativan pogled na mlađe odrasle osobe zbog njihove generacijske pripadnosti, prvenstveno se odnosi na milenijalce i generaciju Z, koje trenutno čine većinu svetske populacije i takav odnos prema njima ima ozbiljne implikacije na ekonomsku stabilnost mlađih generacija, upozoravaju stručnjaci.

Šta možemo da uradimo?

Obraćanje veće pažnje na načine na koje su različiti konstrukti uzrasta i preseci identiteta povezani sa pristrasnošću može nam pomoći da prevaziđemo pristrasnost i da obezbedimo dobrobit budućih i sadašnjih generacija. Kada nam padne na pamet bilo koja vrsta stereotipa ili osude prema nečijim godinama, važno je da im se suprotstavimo na ličnom nivou i da intenzivno radimo na integrisanju naših klinaca u društvo jer na njima ostaje svet koji smo mi stvorili. A oni će ga učiniti lepšim i boljim.

Srećan vam Dan mladih, klinci!