Maj - praznik rada na mrežama

Istražujemo kako mreže mogu da doprinesu da deca shvate značaj rada i učenja, a da ne bude samo raspust i da ne radimo ništa