Ko su hakeri?

21.mart DA LI STE ZNALI?

Haker (eng. hacker) je pojam koji može da ima negativnu ili pozitivnu konotaciju u zavisnosti od toga na koji način se tumači. Pogrešnom upotrebom u medijima, ovaj pojam danas ima lošu reputaciju, tj. pod ovim pojmom se najčešće definišu osobe koje imaju određene kriminalne namere i koje izazivaju štetu koristeći se svojim informatičkim znanjima.Međutim, u samim počecima korišćenja ovog pojma, pod hakerom su se podrazumevale osobe koje su bile informatički zanesenjaci i koje su svojim znanjima i veštinama na polju informacionih tehnologija istraživali i pomerali granice znanih načina i procedura kojima se koristila računarska tehnologija. Oni su bili istraživači, testeri, pri tom često i prelazeći granice koje bi im bile postavljene. Suština hakovanja je bila u istraživanju radi sticanja znanja i spoznaje, a ne zarad lične koristi ili nanošenja štete trećoj strani. Hakerski kodeks ili kultura ne dozvoljava ovim osobama da iskoriste bezbednosne i druge propuste koje pronađu svojim istraživanjem, već im nalaže da ove propuste prijave vlasnicima sistema (softvera, računara, mreža…) i na taj način im pomognu da uočene nedostatke isprave.


S druge strane, krakeri (ili krekeri, eng. kracker) su osobe koje svoje veliko informatičko znanje koriste kako bi naneli štetu drugima, ili što je još češće, koriste ga kako bi nelegalno izvukli korist za sebe ili onog ko ih angažuje. U početku su krakeri uglavnom bili pojedinci koji su, iz samo njima znanih razloga, činili štetu (upadima u sisteme, pisanjem virusa…) bez nekog realnog povoda. Danas su to uglavnom ljudi ili grupe ljudi koje imaju interes kao prioritet i njih apsolutno možemo podvesti pod kriminalne kategorije, ili su to osobe koje rade za određene grupacije, pa čak i vladine institucije pojedinih država, sa ciljem pribavljanja koristi, špijuniranja ili izazivanja štete.


Iako se možemo složiti da je granica između hakera i krakera tanka, ipak povod, odnosno motiv koji pokreće njihovu aktivnost ih određuje i svrstava u pozitivnu ili negativnu grupaciju.