Kako i kada su nastali emotikoni?

16.maj DA LI STE ZNALI?

Emotikon (engl. emoticon, od reči emotion = emocijа, osećаnje i icon = ikonа, ikonicа) je likovni i grаfički prikаz ljudskog lica kojim se izrаžаvаju osećanja.Ovi mali prikazi krase naše tekstualne poruke, čini nam se, oduvek. Koristimo ih u imejlovima, SMS i svim drugim vrstama poruka i nezaobilazna su ekspresija našeg raspoloženja. Ali kome je palo na pamet da ovako jednostavnim znakovima možemo drugim ljudima da prenesemo naša osećanja?

Iako verovatno nikada nećemo saznati ko je prvi čovek kome je pala na pamet ova izvrsna ideja, istorija pamti trenutak i čoveka koji je prvi zvanično predložio upotrebu ovih simpatičnih znakova.

Bilo je to 19. septembra 1982. godine u 11 i 44. Bila je subota, a junak ove priče je Skot Falman, američki informatičar. On je na Univerzitetu Karnedži Melon u Pitsburgu predložio redovnu upotrebu ovih znakova, što je ubrzo i prihvaćeno od strane njegovih kolega.

Prva poruka sa emotikonima (prevedena na srpski) je bila sledeća:


19. sept. ’82. 11:44 Skot E. Fаlmаn :-)

Od:

Predlаžem sledeći spoj grаfemа zа oznаčаvаnje šаlа:

:-)

Pročitаjte to postrаnce. Zаprаvo, verovаtno je ekonomičnije obeležаvаti stvаri koje NISU šаle, uzevši u obriz trenutno stаnje. Zа to, koristite

:-(


Jednostavni tekstualni karakteri koji nešto znače počeli su se širiti kompjuterskim mrežama tadašnjih univerziteta i istraživačkih laboratorija širom sveta. Opšteprihvaćeni od strane naučnika, već u prvim mesecima nastale su brojne varijacije i značenja početnih emotikona. A danas? Danas ih imamo na hiljade i kao da su postali sastavni deo svih svetskih jezika.