Kako da prepoznamo šta jeste, a šta nije šala na internetu?

30.jul Kako da prepoznamo šta jeste, a šta nije šala na internetu?

Da li je i kako digitalno doba promenilo prijateljstvo razgovarali smo sa novinarom i psihologom Mišom Stojiljkovićem.