Internet nasilnici - rečnik termina

02.oktobarNataša Stojanović - pedagog

Roditelji često ne znaju na koje sve načine, odnosno teme mogu da razgovaraju sa svojom decom, kako da započnu razgovor, kako da ga održe, a da ne naiđu na zid, na odbijanje, na negodovanje. Nekada razgovor sa decom o novim terminima i njihovim značenjima koja su nastala sa pojavom internet nasilja, može biti način razgovora na ove teme sa decom, jer im tako pomažemo da bolje razumeju, ali i da prepoznaju da li su već bili u kontaktu sa takvim osobama, a da to nisu ni znali, da nisu prepoznali.Sva istraživanja nasilja na društvenim mrežama potvrđuju činjenicu da su posebno ugrožene i izložene nasilju žene, odnosno deca ženskog pola. Statistički podaci mogu biti takođe povod za razgovor sa detetom, ali ne sa ciljem ulivanja straha, već razgovora o tome kako su žrtve došle u tu situaciju, šta su previdele, šta su mogle da preduzmu i urade drugačije kako bi se zaštititle i sačuvale.Evo nekih statističkih podataka i termina koji se često čuju i koriste, a oko kojih može da se započne razgovor:


Trol (engl TROLL) - Napada žene koje na internetu izraze svoje mišljenje. (U Evropi devet miliona devojčica doživi nasilje na internetu do svoje 15 godine)

Maskulinista (engl MASCULINIST) - Negira postojanje sistemskog seksizma, ali ga održava kroz „zaštitu prava muškaraca“.

Manipulator sa sajtova za upoznavanje - Želi da uspostavi kontrolu i moć nad svojom žrtvom tako što je očara na internetu i namami u opasne situacije. (1 od 10 seksualnih nasilnika koristi sajtove za upoznavanje da bi pronašao svoje žrtve)

Vršnjački sajber siledžija - Kontinuirano šalje zlonamrne poruke i širi tračeve kako bi osramotio i ponizio. (1 od 4 tinejdžerki u Evropi doživi nasilje na internetu)

Nasilnik iza foto aparata - Fotografiše žene i devojke bez njihovog pristanka i objavljuje ih na internetu. (Žene širom sveta imaju 27 puta više šansi da budu izložene nasilju na internetu)

Sajber progonitelj - Špijunira, fiksira se i prikuplja informacije o osobama na internetu kako bi ih zastrašio i ucenjivao. (70% žena žrtava proganjana na internetu ima najmanje jedno iskustvo fizičkog ili seksualnog nasilja koje počini njihov intimni partner)

Internet pedofil - Razvija  odnos sa detetom na internetu radi uvlačenja u seksualno zlostavljanje i seksualnu eksploataciju. (Od 56% dece koja su putem interneta vrbovana u dečju prostituciju i pornografiju, tražena je fotografija.)

Porno osvetnik - Postavlja privatne fotografije ili snimke seksualne prirode kako bi osramotio i ponizio žrtvu. (93% žrtava koje su preživele nasilje u formi objavljivanja fotografija seksualne prirode kaže da trpi značajan emotivni bol)

Dokser (engl DOXXER) - Istražuje i objavljuje privatne podatke na internetu da bi javno osramotio i ponizio svoje žrtve. (Pola milijarde digitalnih identiteta bilo je ukradeno ili javno objavljeno u 2015. godini)

Haker (engl HACKER) - Presreće privatne infrmacije i komunikacije npr. Vebkamere. (Sajtovi za debate o hakovanju sadrže milione fotografija žena „robinja“ koje su hakeri ukrali sa vebkamera.)

Regruter (engl RECRUITER) - Koristi nove tehnologije da namami svoje žrtve, proda ih i prisili na prostituciju. (76% žrtava trafikinga su žene i devojke, a internet je sada glavna platforma za trgovinu.)

Zlonamerni propagandista - Koristi nove tehnologije i alate propagande kako bi promovisao nasilje nad žrtvom ili nad različitim grupama. (31 braniteljka ljudskih prava ubijena je tokom 2015.godine.)

 Ovih pojmova i pojava nažalost ima još puno, suočite se sa njima, potražite ih na netu zajedno sa detetom i razgovarajte o tome.