Hajde svete budi tech dete!

17. MartKao što mi nismo mogli bez leksikona, vokmena i tetrisa, e tako ni oni ne mogu bez mreža, igrica, Spotify i četa. I da li je to loše? Naravno da nije. Dok god ne prelazi u krajnost i zlostavljanje online. Ali nije to tema. Tema je pozitovan uticaj tehnologije na decu.Da li ste nekada na korišćenje mreža i aplikacija gledali sa drugog aspekta? Na primer: jesti picu je dobro. Pojesti celu picu je loše. Spavanje? Takođe dobro. Ali spavanje čitav dan? Tipično loše. Svakako, možete izneti argument da takva zloupotreba ne bi ni bila opcija ako stvar koja se zloupotrebljava uopšte nije predstavljena.Ali ako zaista tako razmišljamo o klincima i tehnologiji, kako to da izbegnemo? Da li idete u drugu krajnost i sprečavate decu da koriste tehnologiju? Čak i kada bismo uspešno uspeli da odvojimo decu od digitala, posledice po njih bile bi bezveze. Oduzeli bismo im zabavu, mogućnost da se lično razvijaju, da izgrađuju veštine i uskratili bismo im šansu da, recimo, otkriju svoje talente od kojih bi sutra mogli da žive.Da vidimo koji su benefit korišćenja tehnologije.• Tehnologija omogućava kreativnost i slobodu izražavanja. Deca imaju bujnu maštu; preveliku da bi se mogla obuzdati. Tamo gde su u prošlosti na raspolaganju imali samo umetničke potrepštine poput bojica i flomastera da bi te ideje izbacili i postavili ih u prohodnu formu, sada imaju računare, tablete i aplikacije koji im pomažu da misli pretvore u stvarnost. Naravno, i dalje imaju olovke i papir, ali sada umesto, ili kao dodatak, mogu i da kreiraju 3D animaciju, a zatim čak i da pošalju tu animaciju 3D štampaču kako bi ona mogla da poprimi fizički oblik. Veštine stečene interakcijom sa tehnologijom imaju kreativni oblik izražavanja.

• Tehnologija pomaže u socijalizaciji i građenju odnosa sa drugom decom. Šanse da vaše dete pronađe drugu decu za interakciju uveliko premašuju šanse da pronađu drugu decu koja ne koriste tehnologije. Video igre, društveni mediji, mobilne aplikacije - sve su to hobiji i interesovanja baš kao sport i čitanje. Deca mogu da dele interesovanja sa drugom decom kao baš kao što bi to učinili preko društvenih igara ili TV emisija. Mogu se povezati i putem četa, tokom sesija video igara ili na mrežama. A ako žele da interesovanja prebace na viši nivo i da osmisle svoje video igre ili da nauče da kodiraju, to je još jedna prilika za uspostavljanje čvrstih odnosa jer će sarađivati i učiti sa vršnjacima istomišljenicima. Nikad ne znate kuda će vaše dete dovesti izlaganje u ranom detinjstvu i veze koje su iz toga proistekle. Sa svakim projektom, oni se u suštini „umrežavaju“ i stiču nove tehnološke saveznike dok se probijaju kroz školu, a zatim prelaze na praksu i karijeru.

• Tehnologija omogućava nezavisnost i samostalnost. Postavite sebi pitanje šta biste uradili da se ne bojite? Čak i mi odrasli izbegavamo neke situacije jer nismo imali iskustva sa njima, pa se plašimo neuspeha. Ako deca sada mogu da pokušavaju zahvaljujući tehnologiji, biće u boljoj poziciji da razvijaju samopouzdanje i samostalnost.

• Tehnologija poboljšava rešavanje problema i istrajnost. Da li ste ikada čuli izraz „režim preživljavanja?“ To je iskustvo igranja pronađeno u velikom broju različitih vrsta video igara, gde igrač ima zadatak da ostane živ što je duže moguće kako bi nadživeo protivnike. U popularnoj igri Minecraft, „režim preživljavanja“ jedan je od načina na koji igrači mogu izoštriti veštine rešavanja problema. Tačnije, bacaju se u nova i drugačija okruženja i moraju odmah izgraditi sklonište i sakupljati predmete poput oružja i hrane da bi preživeli. „Minecraft dan“ traje 10 minuta u stvarnom svetu i tako podstiče igrače da se brzo kreću dok donose dobre odluke kako bi ostali živi. Tako će biti podstaknuti i da iznađu svoja rešenja kada se suoče i sa problemima u stvarnom životu: sa domaćim zadatkom, neslaganjem sa prijateljem ili drugim ličnim nevoljama. Sa tehnologijom dolazi i sloboda izražavanja, a sa takvom slobodom deca dobijaju priliku da samostalno krenu i nešto postignu. Pritom se suočavaju sa preprekama i izazovima koji se moraju ukloniti ako žele da postignu svoje ciljeve i uče da se nose sa preprekama. Sve to pomaže u uspostavljanju jakog osećaja istrajnosti.

• Tehnologija poboljšava iskustvo učenja. Кoje predmete obično povezujete sa terminima učenje? Pre mnogo godina to su bile prvenstveno knjige, škole i biblioteke. Tada je računar uveo novi način učenja. Iako je ta upotreba tehnologije zaista otvorila vrata za učenje, razmislite sada šta bi virtuelne i proširene stvarnosti mogle postići. Umesto da čitaju o tome kako su izgrađene piramide, deca bi mogla da zakorače u virtuelnu stvarnost i iskuse kako je to biti prisutan kada su konstrukcije podignute. Mogli su da stoje dole i posmatraju masivno kamenje koje se vuče na svoje mesto, ostavljajući im živa sećanja umesto reči na stranicama. Prilike su beskrajne! Sve što je nekada bilo napisano i ilustrovano u knjigama da bi oči mogle da čitaju, sada ili uskoro može se konstruisati u alternativnoj stvarnosti, tako da možemo da ga vidimo, dodirnemo, komuniciramo i iskusimo na mnogo dubljem nivou.I evo koliko smo teksta napisali, a da nismo čak ni spomenuli tradicionalne tehnološke prednosti, poput toga da video igre mogu biti dobre jer poboljšavaju koordinaciju oka, motoriku, kritičnost u razmišljanju i vreme reakcije.

Benefita je mnogo, a suština je jedna: deca su danas i u budućnosti digitalna. Ali, dozirano, kao parče pice, treba im omogućiti kvalitetno vreme uz telefone i tablete. Ostalo vreme neka provode u razgovoru i grljenju sa vama. Zato što je ljubav koju im darujemo jača od svakog pozitivnog uticaja tehnologije.