Društvene mreže i suicid kod mladih

Društveni mediji kojima su deca izložena, ponekad predstavljaju rizik od pristupa vulgarnim, uznemirujućim i negativnim informacijama koje utiču na ranjivije klince. Postoji čitav niz sadržaja koji ne samo da podstiču rizična ponašanja, kao što su zloupotreba supstanci, neobavezan seks, seksting, pornografiju, neprikladno seksualno ponašanje i samoubistvo, već i otvoreno vode u takva ponašanja.

 

Faktori rizika od suicida povezani sa upotrebom društvenih medija:

 

Sajber maltretiranje

Oblik maltretiranja ili uznemiravanja koji se odvija na mreži koristeći elektronske uređaje kao što su mobilni telefoni i računari, a društveni mediji su glavna platforma koja se često koristi u izvođenju ovog čina. U cyberbullyingu, počinilac uznemirava žrtvu objavljivanjem negativnih, štetnih i lažnih postova, komentara i sadržaja o žrtvi. To takođe može uključivati da počinilac šalje privatne informacije o žrtvi kako bi osramotio ili ponizio drugu stranu

 

Nezadovoljstvo telom

Nezadovoljstvo imidžom tela često dovodi do osećanja niskog samopoštovanja, depresije, niskog samopouzdanja, poremećaja u ishrani. Rezultati svetskih studija otkrili su vezu između ideja o samoubistvu i načina na koji i muški i ženski adolescenti doživljavaju svoju sliku tela

 

Zavisnost od narkotika

Veza između upotrebe društvenih medija i zloupotrebe supstanci ne može se zanemariti jer društveni mediji ne samo da su u stanju da izvrše pritisak na osobu da koristi supstancu, već i da obezbede platformu koja olakšava proces pristupa teškim drogama. Dileri droge koriste društvene medije da se povežu sa konzumentima širom sveta, što olakšava kupovinu teških droga na mreži. Adolescenti su preko društvenih medija stalno izloženi popularnosti upotrebe droga, postalo je uobičajeno videti kako slavne ličnosti na mrežama prikazuju konzumiranje narkotika.

Stav da se prijatelji i obožavaoci na društvenim mrežama zabavljaju može navesti adolescente na rizično ponašanje samo da bi se uklopili. Sva ova iskustva su štetna za mentalno zdravlje i mogu povećati rizik od samoubistva.

 

 

 

 

 

 

 

Društveni mediji služe i kao korisno sredstvo da dopremo do dece u kriznim situacijama, pružanjem informacija, smernica i podrške. Internet se koristi kao sredstvo intervencije za one koji se suočavaju sa nekoliko vrsta mentalnih poteškoća. Onlajn resursima / informacijama, savetovanju / terapiji i grupama za podršku može se lako pristupiti putem društvenih medija,

U Srbiji postoje dve velike zajednica koje su otvorene za pomoć, a možete da ih kontaktirate i anonimno:

Za tebe- Važno je

Centar Srce

Iskren i neosuđujići razgovor u kom osobu pažljivo slušamo

i prihvatamo je bez osude može biti od velikog značaja

za njeno sagledavanje situacije u kojoj se nalazi.