Devet elemenata koji klince čine digitalnim građanima

Klinci danas svakodnevno koriste tehnologiju u svojim životima, ali i dalje možda ne razumeju kako da je koriste na odgovarajući način ili kako da iskoriste moć tehnologije da bi se bavili svojim strastima i doprineli svojoj zajednici.

 

Dok ugrađujete postulate o digitalnom građanstvu u život svoje dece, vi ih zapravo podučavate da budu aktivni, glasni digitalni građani koji koriste svoj glas da čine dobro u svetu i da promovišu stvari do kojih im je stalo.

Većina škola podučava decu da koriste miš i tastaturu, ali da li znate kako da ih naučite da budu pravi digitalni građani?  Međunarodno društvo za tehnologiju u obrazovanju (ISTE) sastavilo je listu od devet elemenata digitalnog građanstva i mi je objašnjavamo tačku po tačku.

 

Digitalni pristup

Iako živimo u digitalnoj eri, nemaju svi pristup novim tehnologijama i trebalo bi da budemo svesni ove digitalne podele. Ne mogu svi studenti da priušte računar, pametni telefon i pristup Internetu. Zato nastavnici moraju da obezbede odgovarajuće alternative za potrebe svakog učenika.

 

Digitalna trgovina

Digitalna trgovina naglašava neophodnost rešavanja bezbednosnih pitanja vezanih za korišćenje novca u digitalnom svetu. Tehnologija se koristi da bi deca istražila različite puteve karijere koju bi mogli izabrati u budućnosti. Neophodno je da razumeju načine na koji funkcioniše e-trgovina i kao potrošači i kao potencijalni preduzetnici. Zato ih uključite u proces kupovine ili prodaje preko neta, u bankarske transakcije koje obavljate online, naučite ih osnovama e i m bankinga.

 

Digitalna komunikacija

Internet komunikacija je postala toliko uobičajena da deca i zaborave da su u virtuelnom prostoru gde se često dešavaju pogrešne komunikacije. Internet je dao glas svima kojima je potreban. Zauzvrat, to zahteva empatiju i odgovarajuće reakcije korisnika. Naučite ih da u online svetu budu pristojni i asertivni kao i u stvarnom, možda čak i više.

 

Digitalna pismenost

Digitalna pismenost takođe uključuje sposobnost razlikovanja istinitog i lažnog sadržaja, što može imati i negativan uticaj na živote dece. Moraju da nauče koji je sadržaj dobar za njih, a šta treba da izbegavaju da bi vodili uravnotežen život.

 

Digitalni bonton

Digitalni bonton oblikuje njihovo ponašanje na mreži da bi pozitivno odgovorili na onlajn sadržaj. Na taj način, njihov onlajn stav odražava se u stvarnom svetu i obrnuto.

 

Digitalno pravo

Okruženje na mrežama daje prostor i za pozitivne i za negativne interakcije. Digitalno pravo se bavi zakonskim pravima i ograničenjima koja regulišu upotrebu tehnologije. Da bi sprečili bilo koju vrstu onlajn kriminala, bez obzira koliko ozbiljno, klinci kao digitalni građani moraju da poznaju zakon i kako se on posebno primenjuje na njih.

 

Digitalna prava i odgovornosti

Svet na mreži ima propise i korisnik ima prava i odgovornosti. Internet se može koristiti i u štetne svrhe i svakome je potrebna zaštita od sajber maltretiranja, na primer. Osim škole, roditelji bi trebalo da pristupe toj temi aktivno, da pozivaju decu na odgovornost za svoje postupke i da prijave svako nedolično ponašanje u virtuelnom okruženju.

 

Digitalno zdravlje i dobrobit

Klince treba naučiti da zaštite sebe i druge od potencijalne štete i da zatraže pomoć ako im je potrebna. Korištenje onlajn resursa je plus, ali trebalo bi da budu svesni opasnosti.

 

Digitalna bezbednost

Bezbednost u onlajn svetu je ključna. Kada koriste uređaje u školi ili kod kuće, deca treba da budu svesna potencijalnih napada zlonamernog softvera. Osim nastavnika, naša uloga roditelja je ključna u edukaciji dece kako da spreče napade i kako da zaštite uređaje što je više moguće.

 

Osim navedenih devet osnovnih postulata, mi dodajemo i 10.: razgovor. Ključan je u svakom odnosu, a posebno sa decom koja većinu vremena provode u drugom prostoru, vrtuelnom. Najbolje je da od početka budemo sa njima na vezi i u vezi, da aktivno učestvujemo u njihovom odrastanju na mrežama i na netu i da pokazujemo interesovanje za njihova interesovanja jer na taj način možemo suptilno da ih usmerimo u pozitivnom pravcu i da očekujemo da će biti dobri građani kako u ovom, tako i u virtuelnom svetu.