Deep i Dark web: Sličnosti i razlike

Na prvi pogled, mračna mreža i duboka mreža zvuče kao različite reči za isti pojam, ali ako zagrebemo dublje, videćemo da su razlike fundamentalne.

 

Konceptualno, oba pojma zvuče slično. Deep web se odnosi na veb stranice koje pretraživači nisu indeksirali. Mračni veb su takođe neindeksirane web stranice na internetu, ali koje su namerno i eksplicitno skrivene od redovnih pretraživača, za koje je potrebno pristupiti određenom pretraživaču. Iako su i deep i dark web sastavljeni od neindeksiranih web stranica, tu se njihove sličnosti završavaju.

 

Izraz za nešifrovan, indeksiran deo interneta (tj. deo koji možete da tražite, uključujući i tačnu web stranicu na kojoj ovo sada čitate) često se naziva čista mreža.

Nas sada interesuju ove druge dve mreže, što zbog nas, da proširimo znanje, što zbog naših klinaca, da ih naučimo da ne idu preduboko..

 

Deep web

Duboki web je skriven od javnog pogleda i ima ograničen pristup preko pretraživača. Veliki deo dubokog veba čine veb stranice koje su nedostupne bez prethodnog prijavljivanja. Zamislite odredišne stranice korisnika, onlajn bankarstvo, stranice i profile korisnika društvenih medija, veb forume, sajtove koji imaju paywall (Netflix, na primer). U suštini, duboki veb uključuje baze podataka koje se mogu pretraživati samo unutar baze podataka i intraneta koje koristi niz kompanija i organizacija.

 

Osim legitimnog korišćenja, duboki web često se koristi za pristup određenim uslugama koje nisu dostupne u korisničkom području: TV i filmovima putem VPN, ili za ilegalno preuzimanje muzike, knjiga, ali im se i dalje može pristupiti putem običnih internet pretraživača.

 

Mračna strana neta: Dark web

Mračni web se odnosi na oblast interneta kojoj se može pristupiti samo putem određenog softvera. To znači da se mreže stalno šifruju, čineći korisnika anonimnim.

 

Mladi ljudi često vide svoje digitalno ja kao produžetak identiteta i osećaja sebe. Zato je važno da klince intenzivno podržavamo tokom njihovog boravka na netu.

Zašto bi mladi koristili Dark Web?

Anonimnost. Klinci žele da budu anonimni u svojim onlajn interakcijama. Da bi došli do dark weba, koriste takozvanu “skrivenu uslugu” u kojoj ne samo korisnik, već i sama veb lokacija ima anonimnost zaštićenu softverom.

 

Ilegalne aktivnosti. Mladi mogu pristupiti mračnoj mreži u nezakonite svrhe. Kriminalna eksploatacija dece uključuje doterivanje i primoravanje dece da koriste mračnu mrežu za kupovinu ili prodaju droge, oružja i ukradenih predmeta. Klinci takođe mogu da traže informacije o ekstremističkim stavovima koji su manje dostupni na otvorenom vebu. Ali, što je i najopasnije, na mračnom vebu deca mogu postati žrtve nasilja i pedofilia.

 

Na Dark webu odvija se:

Prodaja i/ili razmena ekstremne i dečje pornografije

Prodaja organa — što je organ vitalniji, to je skuplji

Prodaja ilegalnih sadržaja: droga, vatreno oružje i drugi zabranjeni i sumnjivi predmeti (egzotični kućni ljubimci, recimo)

Falsifikovanje (novac, pasoši, lične karte)

Prodaja ukradenih podataka i akreditiva (prijave i korisnička imena, informacije o kreditnoj kartici, informacije o identitetu, podaci o bankovnom računu)

Netflix nalozi, PayPal nalozi

Prodaja malvera, virusa i drugih štetnih kodova

 

Za pristup mračnom vebu potrebno je znanje. Za pristup skrivenim uslugama i uspostavljanje anonimnosti potreban je određen nivo veštine. Zato, razumevanje motivacije, zašto dete zanima pristup šifrovanim delovima weba može nam mnogo reći o osećanjima i prihvatanjima našeg deteta i njihove potrebe i radoznalost treba da uzmemo u obzir vrlo ozbiljno.