Da li je DA uvek pravi odgovor?

12.novembar DIGITALNI RODITELJI

Ima jedna strofa, kaže “Tata, mama, tata, mama, ja ne, ne, ne ne, neću sa vama” i u nju je stao sav adolescentski bunt.Ali, fora je da to “NE” ne bude usmereno ka vama, već da pravilnim korišćenjem te najkraće, a najteže rečce, naučite dete da bude obazrivo na netu, ali i u stvarnom svetu. Deca su od malih nogu povodljiva i sklona prihvatanju tuđeg mišljenja i uticaja bez prevelike cenzure. Kao roditelj, umesto da brinete, spremite taktiku i živce.

Povodljivost deteta psiholozi obrazlažu najčešće nedovoljnom razvijenošću ličnosti, zbog čega dete nema izgrađen stav ili mišljenje. Tako, na primer, predškolci nemaju samopouzdanje karakteristično za stariju decu, što je i normalno jer se samopouzdanje godinama razvija. U predškolskom uzrastu najčešće se povodljivost ogleda u prihvatanju igara druge dece, dok se sopstveni predlozi drže u tajnosti. Polazak u školu može dodatno da pogorša ovu karakteristiku ponašanja dece, upozoravaju psiholozi sa sajta Bebac.

Savet psihologa: Naučite dete da kaže “NE” pravilnim vaspitanjem i učenjem po modelu, kroz lični primer roditelja. Jačanjem dečje ličnosti kroz njihovo uvažavanje i pozitivnu afirmaciju izbegava se slepa poslušnost i povodljivost.

Da bi se ojačalo dečje samopouzdanje, pred dete se postavljaju situacije koje su usklađene sa njegovim godinama i dete se pušta da donosi odluke koje roditelji poštuju. Kroz takve situacije se detetu šalje poruka da ono vredi, da je pametno, da je ličnost za sebe. Ne nameću mu se mišljenja roditelja, time se detetu samo poručuje da odrasli sve znaju bolje od njega. Razgovarajte, dajte mu slobodu izbora sa vrlo jasnim posledicama. Poštujte njegovo viđenje situacije i ne insistirajte na svom. Kada pogreši, ne kritikujte dete, dozvolite mu da nađe način da grešku ispravi. Psiholozi preporučuju da jačate samopouzdanje kod mlađe dece tako što ćete im dozvoliti da izaberu garderobu, hranu, igračke, aktivnosti... S tinejdžerima je već malo teže, oni vrlo buntovno brane svoja prava i odluke, posebno svoje pravo da budu svoji. To često može da sklizne u povodljivost iili na štetu drugova i drugih iz njihove okoline. Zato je važno da adolescentima postavite jasne granice, ali da poštujete njiove stavove i mišljenje.

Razgovor. Ljubav. Podrška. Razumevanje. Četiri ključna faktora da vaše dete slobodno misli i živi, bez straha od toga šta će se desiti ako kaže “NE”.