Cyberbullying, digital drama i govor mržnje

Verbalno ili emocionalno zlostavljanje je najčešći oblik maltretiranja na mreži. Društveno maltretiranje, još jedan rasprostranjen oblik, u ekspanziji među devojčicama, uključuje društvenu isključenost i širenje tračeva i glasina. Objašnjavamo najčešće vidove maltretiranja sa kojima se klinci sreću na mrežama.

 

Pravljenje javnog od sadržaja koji bi trebalo da bude privatan, kao što su fotografije ili video snimci, još je jedna česta aktivnost maltretiranja i posebno je uobičajena u kontekstu odnosa. Konačno, maltretiranje može imati oblik lažnog predstavljanja ili lažiranja, u kojem počinilac zapravo sebe predstavlja kao metu. Ovi oblici psihičkog maltretiranja mogu biti još razorniji kada se sprovode putem digitalnih medija.

 

Sajberbuling - kada neko koristi tehnologiju da uznemirava, preti, osramoti ili cilja drugu osobu. Sajber nasilje je lako uočiti. Na primer, ako vam dete pokaže tekst, komentar ili post koji je grub, podao ili okrutan. Drugi postupci su manje očigledni, kao što je objavljivanje nečijih ličnih podataka ili korišćenje fotografija ili video zapisa koji povređuju ili sramote drugu osobu. Neko bi mogao napraviti lažni nalog ili da bi maltretirao, tako da ne znate ko je nasilnik.

 

Digital drama - new age termin koji se odnosi na oblike zlostavljanja i nasilja među tinejdžerima u svetu tehnologije. Digitalna drama predstavlja oblik zlostavljana koji se ogleda u svakodnevnim svađama i nesuglasicama između prijatelja ili poznanika na mreži ili na četu. Drama i tračevi su uobičajeni u svakodnevnom životu, ali u online svetu može biti jakog intenziteta. Digitalna drama može rezultirati maltretiranjem na internetu, baš kao što sajber maltretiranje može stvoriti digitalnu dramu.

 

Govor mržnje - podrazumeva postove mržnje o osobi ili grupi ljudi u vezi sa njihovom rasom, verom, etničkom pripadnošću, polom, seksualnom orijentacijom ili invaliditetom. Kada je govor mržnje na mreži usmeren prema određenoj osobi, smatra se da je to sajber maltretiranje.

 

Šta da radite?

Može biti od pomoći postavljati klincima pitanja i navesti ih da pričaju o svojoj situaciji. Uspostavljanje dobre komunikacije trebalo bi da počne mnogo pre nego što deca uopšte dođu u situaciju da imaju problema sa maltretiranjem. Ako sumnjate na problem ili ako je vaše dete makar nagovestilo problem, “pritisnite” ga za više detalja.

 

Starija deca imaju značajnu svest o odnosima sa vršnjacima, tako da možete postavljati direktnija pitanja. Kada deca pričaju, zaista slušajte šta pričaju i držite svoje emocije pod kontrolom.

Prirodno je da budete ljuti ili frustrirani, ali deci ne treba drama. Treba im da ih saslušate i podržite. Treba da vas vide kao stabilnog i snažnog i sposobnog da im pomognete u svakoj situaciji.