Čemu služi leto osim za letovanje?

29. MartLetnji raspust je vreme za odmor, opuštanje, za vreme sa porodicom. Ali, učenje ne mora prestati kada se vrata škole zatvore. Možete pomoći svojoj deci da podstaknu ljubav prema učenju i tokom raspusta, a da oni to ne znaju.

 

Evo nekoliko sjajnih aktivnosti koje decu privlače, a koje će im pomoći da prihvate svoje obaveze kad se vrate u školu i vrednost učenja do kraja života.

 

Idite u muzeje. Deca vole interaktivno, taktilno i trodimenzionalno iskustvo učenja u muzejima. Kroz interaktivne izložbe i praktičnu igru deca dobijaju osnovu za kreativnost, kritičko razmišljanje i povezanost sa svetom oko sebe. Istraživanja pokazuju da deca koja posećuju muzeje pokazuju bolje veštine kritičkog mišljenja, viši nivo socijalne tolerancije, veću istorijsku empatiju i afinitete prema umetnosti. Vodite svoju decu u muzeje i galerije svih vrsta i podstičite pitanja i diskusije koje će im zapaliti radoznalost i ojačati porodične veze.

 

Odvedite ih u supermarket. Dobro ste pročitali! Studija o učenju u detinjstvu - prigodno nazvana Studija supermarketa - podrazumeva postavljanje znakova sa pitanjima na predmete oko supermarketa. Pitanja poput „odakle dolazi mleko“ i „šta još dolazi od krave?“ dizajnirana su da podstaknu dijalog i izazovu radoznalost kod dece. Rezultati su zabeležili porast razgovora između roditelja i dece za trećinu - ključni oblik neformalnog obrazovanja. Ideja je stvoriti mogućnosti za učenje van školskog okruženja i u stvarnom svetu. Razmislite o tome koliko zanimljivih i potencijalno neodgovorenih pitanja možemo svakodnevno postaviti o svetu: Kakvo drveće raste u tvojoj ulici, kako namirnice stižu do naše kuhinje, kako je razvijena tehnologija u našem domu. Podstičući svoju decu da preispituju kako i zašto ove svakodnevne stvari, negujete ljubav prema učenju i žeđ za znanjem.

 

Neka im bude dosadno. Da, opet ste dobro pročitali! Raspust često može biti stalni angažman oko pronalaženja novih i zanimljivih aktivnosti kojima bi se deca zabavila. Ali ima mnogo toga što se može naučiti ako ih prepustite same sebi. Detetu, kao i nama, treba vreme za sebe - da se isključi iz spoljnog sveta, da sanjari, bavi se svojim mislima i interesovanjima i da otkriva lične interese i talente. Deca digitalnog doba navikla su na stalnu zabavu i trenutno zadovoljstvo. Tako uklanjanje distrakcija omogućava preko potrebno vreme za razmišljanje u tišini i razvijanje kreativnih strategija kako bi se zabavili.

 

Neka čitanje bude deo rutine. Redovne rutine izlaze kroz prozor kad škola prestane. Čitanje je jedan od najboljih oblika učenja za svu decu (a to uključuje i čitanje deci). Mlađa deca razvijaju jezičke veštine, poboljšavaju pismenost i koriste maštu, dok kod starije dece čitanje može dodatno podržati njihove veštine pisanja, a kroz neformalnu literaturu mogu naučiti o temama koje ih zanimaju. Čitanje pomaže u opuštanju i smanjuje stres i anksioznost, povećava empatiju i promoviše dobre navike spavanja.

 

Razgovarajte o aktuelnim događajima. Dijalog je, kako je dokazano u studiji Supermarketa, moćna prilika za podučavanje i učenje. Vaše diskusije treba da odgovaraju uzrastu, ali otkrićete da postoje odgovarajuće teme i vesti o kojima ćete razgovarati sa malom decom i starijim tinejdžerima. Ohrabrujući ih da budu svesni problema u svetu, da analiziraju i sa njima stupaju u interakciju i da razmatraju događaje iz različitih uglova, pomažete im da razviju veštine kritičkog mišljenja, rešavaju probleme i postaju odgovorni, angažovani i empatični.

 

A ko zna, možda od dece i nešto naučimo! Dakle, pustite svoju decu da uživaju u praznicima - ali pokažite im da i učenje može biti jedna od najzabavnijih letnjih aktivnosti.