Ako u porodici nema tolerancije, ne tražite je ni od deteta

05.novembarDIGITALNI RODITELJI

Kako da stvorimo harmoničan dom, dobre porodične odnose i ohrabrimo dete da toleranciju razume učeći je od nas?Dete koje raste u stresu, u porodici u kojoj nema razumevanja i tolerancije, postaće nesrećno. Jednostavno, nesrećno. A dete čiji se roditelji bave njim, uprkos svim izazovima svakodnevnog života, odgajaju tolerantnog i dobrog čoveka. Bez obzira na to da li vas život mazi ili ne, imajte na umu, uvek, da su vaša deca vaša obaveza i da je njihovo pravo da budu srećna, zdrava i da rastu u zdravom okruženju.

Šta možete da učinite za njih, usput menjajući i sebe i učeći da budete bolji i tolerantniji?
Temelj vapsitanja emocionalno i društveno inteligentnog deteta krije se u svakodnevnom učenju novih emocija i načina da ih definiše i izrazi na pravi način. Naravno, prve i osnovne lekcije uče se u kući. Da biste naučili dete emocionalnoj inteligenciji, pre svega treba da ga saslušate i da ga razumete, a zatim mu dozvolite da se izrazi.

Defiinišite detetove emocije i izgovorite ih naglas: “Vidim da si ljut, shvatam da si razočaran, vidim da si ljubomoran...” Deca traže od roditelja da im definišu emocije jer su one suviše teške da ih razumeju.

Ako razgovor ne pomaže, okrenite na igru. Pogotovo ako je dete malo, možda neće biti raspoloženo za razgovor,ali malo igre svakako će mu dobro doći. Iskoristite je za učenje i razvoj emocionalne inteligencije.

Slušajte svoje dete. Ako niste potpuno prisutni i ne usmeravamo dovoljno pažnje na to šta dete ima da kaže, verovatno ćemo propustiti trenutak. Uvek saslušajte i pokušajte da razumete šta vam deca pričaju.

Dopustite detetu da samo reši svoj problem, uvek kada je moguće. Tako uči važnu lekciju i postaje samostalno. Vaš primarni zadatak je da budete detetu podrška, da mu pomognete da shvati svoja osećanja i da se sa njima bori.
Društvena inteligencija pomaže da shvatimo druge ljude, način na koji reaguju na ono šta ćemo reći ili uraditi. Društvena inteligencija je vrlo važna veština za naše dete, kako u ranoj dobi tako i kroz život.

Naučite dete da su drugi ljudi važni. Neka vaše dete od malih nogu, na vašem ličnom primeru, nauči kako izgleda pravilan odnos prema drugima i kako da se na pravi način odnosi prema prijateljima i porodici.

Naučite dete da zna da se izbori za sebe, a da ne povredi drugu osobu. Naučite dete da kaže: “Ne dopada mi se da me guraš, nemoj to da radiš”, umesto “Ti si bezobrazan”.Ponašajte se prema drugima onako kako želite da se drugi ponašaju prema vama

Naučite dete da popravi odnos. To ne znači nužno da se stalno izvinjava za sve, već da razume odnose koje imamo sa nekim, da shvati zašto je taj odnos možda narušen i da pronađe najbolji način da ga popravi. Ne terajte dete da se izvinjava za svaku sitnicu, već mu svojim primerom pokažite kada i kako da prizna grešku.

Provodite vreme sa svojim detetom, bar pola sata dnevno izdvojte da razgovarate nasamo. Učite ga da veruje sebi i svojim instinktima jer će tako moći da prepoznaju opasnosti u životu, ali i na internetu gde provode mnogo više vremena nego u stvarnom svetu.

Naučite dete da odgovorno koristi internet, a svojim primerom da koristi logičko rasuđivanje i zdrav razum kada interpretira informacije i događaje na internetu. I uvek, ali uvek, budite pre svega iskreni prema sebi, a onda i prema detetu. Ličnim primerom najbolje ćete pokazati detetu da se upornost i iskrenost isplate.