Kako da
preneseš broj

Izaberi
paket
Podnesi
zahtev
Potpiši
zahtev
Potpiši
aneks
Izaberi paket

1/4

Za početak izaberi tarifu ili tarifu uz uređaj. Nakon prenosa broja u svoj paket mozeš dodati dodatnu opremu, gedžete i osiguranje.

Podnesi zahtev

2/4

Potpiši zahtev

3/4

Potpiši aneks ugovora i dobrodošao u A1

4/4