Proveri da li
ispunjavaš uslove za prenos broja

Za uspešan prenos broja, pre nego što nastaviš dalje, proveri da li ispunjavaš sledeće uslove i označi kao pročitane:

Close modal
Close modal
Prihvati uslove

Potrebno je da detaljno pročitaš i prihvatiš uslove, jer od toga zavisi da uspešnost prenosa broja.