Proveri da li
ispunjavaš uslove

Za uspešan prenos broja, pročitaj sledeće uslove.

Broj koji želiš da preneseš se vodi na tebe. Ukoliko se broj vodi na drugo privatno ili poslovno lice, potrebno je da zajedno posetite A1 prodajno mesto.
Za ovaj broj trenutno nije pokrenut proces prenosa.
Ugovorna obaveza kod trenutnog operatora je istekla.
Svi računi i ostala dugovanja kod trenutnog operatora su plaćena.
Broj koji želiš da preneseš je korišćen duže od 2 meseca kod trenutnog operatora.
Podaci iz lične karte koji su registrovani kod trenutnog operatora treba da budu isti kao podaci koje popuniš u formi za prenos broja. Ako ne znaš sa sigurnošću, proveri kod trenutnog operatora, jer će biti potrebni u sledećim koracima.