Close
Close modal
Close

Zašto imam problema da pristupim portalu kao Ovlašćeno lice?

Ukoliko se kredencijali vašeg profila (telefon i e-mail) razlikuju od podataka Potpisnika ugovora ili ovlašćene osobe za izmenu usluga po ugovoru, javiće se nemogućnost pristupa Moj A1 Biz portalu. Da bi se pristup omogućio potrebna je ponovna registracija korisnika kao potpisnika ugovora ili ovlašćene osobe za izmenu usluga po ugovoru, i to podacima koji su ugovorom ili aneksima istih dostavljeni kao kontakt podaci ovih lica.

 

 

Takođe, ukoliko je jedan od podataka (telefon ili e-mail adresa) već iskorišćen za registraciju profila i registracija ili pristup zbog toga nisu mogući, potrebno je poslati upit Kontakt centru putem mail adrese poslovni.korisnici@a1.rs. Ovaj zahtev može da podnese samo Ovlašćena osoba.