Close
Close modal
Close

Ko su ovlašćene osobe na portalu?

Ovlašćene osobe su potpisnici ugovora i druga ovlašćena lica za izmenu usluga po ugovoru, a koja imaju najviša prava pristupa i administracije na portalu.