Close
Close modal
Close
SR
EN
RU

Kako mogu da zamenim A1 SIM karticu?

Zamena A1 SIM kartice je potrebna ukoliko je kartica fizicki oštećena, prestala sa radom, ukradena ili izgubljena.

 

 

Za zamenu A1 SIM kartice, neophodno je da zatupnik ili ovlašćena osoba

 

Check mark Poseti najbliže A1 prodajno mesto gde može preuzeti karticu ili
Check mark kontaktira dodeljenog predstavnika prodaje A1, a nova kartica će biti poslata putem kurirske službe.

 

 

Ukoliko imate potpisano Ovlašćenje za izmenu usluga po ugovoru, ovlašćena osoba može podneti zahtev za slanje nove kartice

 

Check mark putem e-maila poslovni.korisnici@A1.rs ili
Check mark pozivom Korisničkog servisa na 0601230.

 

 

Bez obzira na razlog zamene A1 SIM kartice, novu karticu može preuzeti samo ovlašćeno lice, odsnosno potpisnik ugovora lično ili osoba koja ima ovlašćenje na memorandumu firme sa pečatom i potpisom.