Close
Close modal
Close

Kada mi ističe ugovorna obaveza?

Ugovorna obaveza traje:

 

  • 24 meseca, ako uzimate A1 karticu uz ugovornu obavezu sa ili bez telefona, u slučaju da prvi put potpisujete ugovor.
  • 24 meseca plus preostali meseci do isteka ugovora, ukoliko obnavljate A1 ugovor pre isteka ugovorne obaveze.

 

 

Datum kada ste zasnovali ugovor možete da proverite:

 

  • slanjem zahteva za izdavanje kopije ugovora na e-mail poslovni.korisnici@A1.rs,
  • kontaktom dodeljenog predstavnika prodaje A1 ili
  • besplatnim pozivom Korisničkog servisa na broj 0601230 od strane ovlašćene osobe

 

Kao poslovni korisnik, ugovor možete da obnovite najranije 6 meseci pre isteka aktuelne ugovorne obaveze.