Close
Close modal
Close

Kako da izbegnem visoke troškove dok sam u romingu?

Cene mobilnih usluga znatno su više u romingu, nego kada ste kod kuće. Zato smo pripremili korisne savete, kako da izbegnete visoke račune dok ste u romingu.

 

1. Roming je znatno jeftiniji u okviru specijalnih roming dodataka, a zemlje za koje dodaci važe kao i ponudu dodataka možete proveriti na linku. Dok ste još u Srbiji, aktivirajte željeni roming dodatak, jer ćete na taj način da izbeći troškove aktivacije u inostranstvu.

 

Aktivacija može da izvrši ovlašćeno lice slanjem zahteva u pisanoj formi na memorandumu sa pečatom firme i potpisom ovlašćenog lica na e-mail adresu poslovni.korisnici@A1.rs

 

Pisani zahtev nije potreban, ukoliko imate potpisano Ovlašćenje za izmenu usluga po ugovoru, jer u tom slučaju roming dodatke možete aktivirati:

 

Check mark putem e-maila poslovni.korisnici@A1.rs uz navođenje broja na kom želite da bude aktiviran navedeni roming dodatak ili
Check mark pozivom Korisničkog servisa na 0601230.

 

 

2. Ukoliko ne želite da koristite internet u romingu, isključite internet saobraćaj u opcijama zavisno od operativnog sistema koji koristi vaš telefon:

 

Check mark iOS (iPhone) - Settings - Cellular - Cellular Data off
Check mark Android - Menu - Settings - Mobile Data - ON/OFF
Check mark Windows - Scroll right - Settings - Mobile Network - Data Connection - ON/OFF

 

 

3. Pre puta u inostranstvo, isključite automatsko ažuriranje aplikacija.

 

4. Imajte u vidu da YouTube i gledanje video sadržaja utiče na visoku potrošnju interneta i možete prouzrokovati visoke troškove.

 

5. Onemogućite automatsko preuzimanje fotografija i video sadržaja u aplikacijama kao što su Viber, WhatsApp i Messenger.

 

6. Isključite opciju automatskog puštanja (autoplay) videa na aplikacijama YouTube i Instagram.