Close
Close modal
Close
SR
EN
RU

Šta su usluge sa dodatom vrednošću (VAS servisi)?

Usluge sa dodatom vrednošću - VAS servisi podrazumevaju usluge trećih lica, VAS provajdera, a ne A1 kao operatora.
VAS servisi mogu da obuhvatati sledeće usluge: plaćanja parkinga, SMS glasanja, doniranja novca, učestvovanja u nagradnim igrama, obaveštenja banaka, preuzimanja multimedijalnog sadržaja (igrica, aplikacija, pozadina, melodija, animacija), pozivanje servisa sa dodatom vrednošću (na primer astrologija, glasanje...) i slično.

 

 

Aktivacija VAS servisa i odjava

 

Aktivacija ili prijavljivanje za VAS uslugu, vrši se slanjem poruke na određeni kratki broj ili saglasnošću koju dajete, na primer, prilikom kupovine neke robe ili usluge. Imajte u vidu da na određene VAS servise možete da se prijavite i klikom na reklame ili banere na sajtovima, kao što su reklame za antivirus programe kada dobijate obaveštenje da je vaš kompjuter ili telefon zaražen virusom.

 

VAS poruke će biti naplaćivane dokle god vam stižu odnosno sve dok se ne odjavite sa određenog servisa. Za odjavljivanje sa VAS servisa potrebno je da pošaljete poruku na određeni kratki broj, koji bi trebalo da vam je dostavljen prilikom prijavljivanja na servis ili u poruci koja vam je poslata od strane provajdera VAS servisa.

 

 

Tarifiranje VAS servisa

 

Korišćenje usluga sa dodatom vrednošću nije uključeno u iznos mesečne tarife i naplaćuje se dodatno.

 

Cenu ovih usluga određuje VAS provajder.

 

Na Vašem mesečnom postpaid računu ove usluge prikazane su kao stavke VAS SMS i Poziv sa dodatnom vrednošću.

 

 

VAS provajderi

 

VAS provajderi su odgovorni za kvalitet pružene VAS usluge, kao i za njen sadržaj i cenu. A1, kao operator, samo posreduje u obezbeđivanju željene usluge.