Close
Close modal
Close
SR
EN
RU

Sa kojih uređaja mogu da backupujem podatke?

Podatke možete backupovati sa fizičkih i virtuelnih mašina, mobilnih uređaja, kao i Microsoft 365 online servisa.