Close
Close modal
Close
SR
EN
RU

Šta ako želim da napravim rezervnu kopiju od 110 GB, a imam samo 100 GB na raspolaganju?

Dobićete poruku da pravljenje rezervne kopije nije moguće završiti i da vam je potrebno više prostora za skladištenje. Možete da kupite veći dodatak tako što ćete kontaktirati svog Account Menagera.