Close
Close modal
Close

Na koji način se realizuje mitigacija?

Prilikom suzbijanja DDoS napada zaštitne mere otkrivaju saobraćajne tokove napada i zaustavljaju ih unutar A1 mreže (čišćenje). Na taj način se celokupni mrežni saobraćaj koji je usmeren ka Pretplatnikovoj infrastrukturi i koji sadrži maliciozan saobraćaj, preusmerava na sistem za mitigaciju gde se podvrgava različitim analizama i filterima koji su u stanju da identifikuju koji deo mrežnog saobraćaja je zlonameran a koji ispravan. Zlonamerni saobraćaj se odbacuje dok se ispravni saobraćaj usmerava ponovo prema Pretplatnikovoj mreži osiguravajući neprekinutost pružanja usluge.