Close
Close modal
Close

Do kada se moram fiskalizovati?

Prelazni rok počinje 01.11.2021. i traje do 30.04.2022. To znači da do 30.04.2022. morate preći na novi sistem fiskalizacije.