Close
Close modal
Close

Da li se skenira i interna IT infrastruktura?

Spolja vidljivi sistemi su dostupni svima 24/7. To nosi ogroman rizik ako su sistemi ranjivi, zbog čega interni sistemi trenutno nisu u opsegu naših provera.


 

Da li Offensity otklanja prepoznate ranjivosti u mom IT sistemu?


Otklanjanje ranjivosti IT infrastrukture nije uključeno u uslugu. Rešenje daje preporuke koje su ranjivosti ozbiljne i kako ih je moguće otkloniti. Na taj način imate mogućnost da ih otklonite što je brže moguće.