Close
Close modal
Close

Kako Offensity radi i po čemu se izdvaja od drugih rešenja?

Navodite ime svog domena, na primer „example.com“ nakon čega Offensity automatski pronalazi sisteme koji pripadaju ovom domenu, kao što su serveri imena (Name serveri), serveri elektronske pošte i poddomeni, na primer „admin.example.com“.


Nakon vašeg odobrenja koje dajete tako što čekirate polje „Permission to Attack“ na Offensity kontrolnoj tabli, Offensity počinje sa automatskim skeniranjem ranjivosti. Ne samo da pronalazi slabe tačke, već i upozorava na neispravne konfiguracije servera, ukazuje na potencijalne rizike i procenjuje ih. Upozorava na istek bezbednosnih sertifikata i prepoznaje nove ranjivosti u realnom vremenu.


Pored toga, radi se provera da li se IP adrese ili domeni kompanije pojavljuju na spiskovima za blokiranje, što omogućava da se problemi sa dostupnošću mogu prepoznati u ranoj fazi.


Zaseban sistem za nadzor prepoznaje da li se adrese e-pošte ili lozinke nalaze na određenim web stranicama. Ovako nešto se najčešće dešava kao posledica napada na druge web lokacije na kojima je registrovana vaša kompaija ili vaši zaposleni.


 

Po čemu se Offensity razlikuje od drugih rešenja ovog tipa?


Ono po čemu se Offensity razlikuje od drugih rešenja je zato što je reč o:

  • Automatizovanom upravljanju ranjivostima za preduzeća
  • Kontinuiranoj proveri i pregledu ranjivosti koje se stalno pojavljuju
  • Koristi dokazane mere predostrožnosti koje odgovaraju vašim rizicima