Close
Close modal
Close

Gde mogu videti i upravljati povezanim uređajima?

Pregled i upravljanje nalogom, uključujući i brisanje uređaja (kad dođeš do limita po nalogu) dostupno je u samoj aplikaciji u Settings/Moji povezani uređaji ili u na veb stranici www.deezer.com/account/devices